Stresseliminering og effektivisering via original Mindfulness

Slut med høj sygefravær, ringe produktivitet og dårlig trivsel

 

Mindfulness er et evidensbaseret redskab

Hjerneforskeren Jon Wegener omtaler Mindfulness d.28/12 2018 i TV2 som et positivt redskab til stresseliminering. Sundhedsstyrelsen nævner på sin hjemmeside at man kan behandle stress med meditation. Mindfulness er et videnskabelig veldokumenteret redskab rettet mod personlig udvikling. Der er ingen tvivl længere. Videnskaben arbejder og undersøger dog flere muligheder for Mindfulness anvendelse. Rigshospitalet og Aarhus Universitets forskere arbejder på at undersøge hvorvidt fx stærke kroniske smerter kan mindskes ved Mindfulness anvendelse. Hjerneforskere fra Oxford og Harvard forskningsenheder samarbejder aktivt med danske forskere for at kunne afdække flere anvendelsesmuligheder med Mindfulness. Speciallæge i psykiatri fra Aarhus Universitet bekræfter, at Mindfulness effektivt reducerer risikoen for tilbagefald i tilfælde af depression. Mindfulness er kommet for at blive og der forskes videre i disciplinen. Det er ingen hokus pokus, men et videnskabelig veldokumenteret redskab som vi alle i Vesten kan få stor gavn af. men kun hvis du praktiserer den rigtige form for Mindfulness.

Hvad er Mindfulness?

Hos Life & Leadership er vi enige med Psykolog og ph.d. Jacob Piet fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitets Forskningscenter i definitionen af Mindfulness. Jacob Piet definerer Mindfulness således:

Mindfulness betyder “bevidst nærvær” og mange misforstår det som et begreb eller en fiks ide, der umiddelbart kan anvendes, men det er desværre ikke så enkelt. Mindfulness er derimod en færdighed, en måde at anvende opmærksomheden på, som kan trænes og forbedres over tid gennem vedvarende daglig træning, siger Jacob Piet. Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på, der er kendetegnet ved bevidst observation af det, som foregår i nuet, uden at dømme det. Når man er mindful, er man bevidst om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser i det aktuelle øjeblik med en venlig og accepterende holdning, og således holder man sig fra at evaluere indholdet som værende godt eller skidt. Man opfatter tanken som blot en tanke, der ikke nødvendigvis er et gyldigt udtryk for virkeligheden. Mindfulness er altså en færdighed, der skal opøves og trænes over tid for at virke som behandling.”

Jacob Piet siger desuden, at Mindfulness forbedrer tolerancen over for ubehagelige følelser, og den mindsker negative grublerier gennem større opmærksomhedskontrol. Derved forebygger den, at negative følelsestilstande fører til negative tankemønstre, som hos sårbare personer kan eskalere til en depression”.

Ifølge Jacob Piet anbefaler både den danske og britiske Sundhedsstyrelse metoden, fortsætter Jacob Piet.

(Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-hjaelper-mod-angst-og-depression)

Mindfulness er ingen modedille, hvis du vælger den rette udbyder

Det er vigtigt at vide, at “Popudgaven” af Mindfulness ikke skaber resultater. Mindfulness er ikke et redskab der kan læres over en weekend. Så enkelt er det desværre ikke. Der anbefales mellem 4 og 9 ugers ugers intensivt forløb med daglig træning og motivation fra den enkelte deltager, hvis Mindfulness skal kunne mærkes på bundlinen.  Dertil skal deltagere fortsat meditere mindst 10 minutter dagligt for systematisk at vedligeholde effekten. Mindfulness er et veldokumenteret redskab som kræver vedligeholdelse og resultaterne kan kun mærkes ved gentagende praksis.

En optimal effekt via Mindfulness strategien opnås på ingen måde ved en hurtigere tilgang og processering.

Stressbølgen er over os 

Vi må erkende at Danmark er blevet ramt af stressbølgen. Stresstalene vokser år for år. Staten sparer i undervisnings- og sundhedssektoren. Mange sygehuschefer og undervisere siger op da de ikke længere vil være med til at støtte umoralsk tilgang til menneskets ressourcer. Vores lykkelig lille nation er ved at forvandle sig til en gruppe patienter, der er presset på ressourcer og ikke længere kan frembringe det niveau af resultater som erhvervslivet forventer er acceptable. De ser sig nødsaget til at skifte branche for stadig væk at kunne fungere på arbejdsmarkedet.  Man kan sige det er en vej, de ikke selv har valgt at gå. Hos Life & Leadership er vi enige om, at omsorg og rummelighed for sine medmennesker/medarbejdere skaber bedre resultater på bundlinien. Omsorg og rummelighed er en stor del af Mindfulness som vi hos Life & Leadership ved rigtig meget om. (Du kan fordybe dig i de aktuelle stresstal på stressforeningens hjemmeside her.)

Der er 2 personer, der kan tage ansvar for vores bedre vedbefindende:

 • personen selv eller
 • virksomheds ledere

Hos Life & Leadership læner vi os op ad en kendt filosof og erhvervsmand, Morten Albæk. Morten Aalbæk taler i sin bog, såvel til den private person såvel som til Danmarks ledere. Han understreger at ledelse uden intimitet og omsorg vil have negativ konsekvens.

”Vi ser mennesket som en ressource, man skal få noget ud af og administrere. I stedet for at se menneskets potentiale og se dem som noget eksistentielt. Det handler ikke om at skabe en ledelsesfri organisation-men det handler om, at man som leder skal være bevidst om, at det, du primært er ansvarlig for, er menneskelige skæbner, hvis potentiale du skal være med til at realisere, ikke ressourcer, du skal presse mest ud af”, siger Morten Albæk.

Du kan læse meget mere om Mindfulness og omsorg/rummelighed her.

 

 

 

Mindfulness mindsker stressniveauet i virksomheden og bidrager til overskud i hverdagen blandt ledere og medarbejdere

Afhængigt af jeres behov kan Mindfulness bidrage markant til at optimere og løse konkrete udfordringer i hverdagen samt styrke samarbejde og arbejdsmiljø. Mindfulness er et enkelt udviklingsredskab til medarbejdere og ledere, der dagligt skal præstere og udvise overblik, ansvar og gennemslagskraft.

Vi kan skræddersy et kursus eller seminar der svarer til din virksomheds/afdelings behov. Kontakt os her.

Mindfulness filosofi og redskaber til hvordan du og din organisation bliver mindful

Mindfulness filosofi og redskaber er først og fremmest en proces til værn imod, og eliminering af stress, og derved også styrkelse af helbredet. Mindfulness giver os mennesker mindre stress, mindre sygdom, fysisk velvære og større livskvalitet. Med Mindfulness kan du optimere dig selv, skabe større fokus, finde indro ro, genfinde arbejdsglæde og handlekraft. Men hvordan gør jeg det? Du er af naturens side udstyret med ressourcerne. Vi vil lære dig, hvordan du kontakter dem. Du vil derefter kunne mærke, at du er mere effektiv, din koncentration stiger, du får større overskud og sådan kunne vi blive ved.

Stress koster hvert år både de danske virksomheder tabt arbejdsfortjeneste og samfundet som helhed et tocifret milliardbeløb i øgede udgifter. Dette tal er endda desværre stærkt stigende! Det største aspekt er de menneskelige omkostninger i form af udbrændthed, svigtende helbred, diverse misbrug og ringe livskvalitet. Forskere udtaler at vor omfattende og stadigt voksende stressfaktor er årsagen til danskernes lave gennemsnits-levealder!

Højt stressniveau og manglende fokus og resultater ?

Er stressniveauet i en afdeling både højt, og af længere varighed, påvirkes både medarbejderens mentale og generelle helbred og trivsel. Dette bevirker indre utryghed, sænket koncentrationsevne og derved manglende motivation og innovation. Dette opleves for medarbejderen som både manglende kontinuerligt fokus og svigtende arbejdsglæde. På det praktiske plan opleves herved langt mindre overskud og derved begås flere fejl. Desuden arbejdes der i en stresset tilstand via ”tunnelsyn” og habituelle ” reaktive overlevelses” vaner.

Ved uro og mistrivsel blandt medarbejderne, opleves stress som et drænende symptom på virksomhedsmiljøets sundhed. Dette medfører nedsat produktion og forhøjet sygefravær, og derved en stor procent af personale udskiftning. En cyklus som kan brydes.

 

 

Medarbejderes privatliv kan være årsagen til manglende produktivitet

Årsagen til stressrelateret sygefravær kan også ligge i personens privatliv. Privatøkonomi, skilsmisse, sygdom og/eller familieproblemer kan være grunden til længerevarende stress, som igen har indflydelse på arbejdsindsatsen.

Den altafgørende force ved forløbet er, at den enkelte deltager vil ved personlig indsats i dagligdagen kunne skabe en meget stor positiv og stadigt voksende effekt både i det private og i arbejdslivet. Via Mindfulness strategien vil den enkelte medarbejder, afdeling, ledelsen og/eller hele organisationen opbygge fundamentet til en stærkere både personlig og arbejdsmæssig kurs og lad det være understreget fra starten. En optimal effekt via Mindfulness strategien opnås på ingen måde ved en hurtigere tilgang og processering.

Her er Mindfulness praksis afgjort det mest effektive værktøj og den originale Mindfulness tilgang øger til stadighed denne udvikling via regelmæssig praksis.

Mindfulness i virksomheden og effektivisering

Integrering af original Mindfulness praksis som en faktor i virksomhedens strategiplaner indebærer for den enkelte medarbejder:

 • Stressforståelse
 • Evnen til stress eliminering
 • Styrket indre trivsel
 • Stærkere mentalt og fysisk helbred
 • Styrket adgang til egne personlige ressourcer
 • Styrket selvforståelse og selvindsigt
 • Styrket kommunikation, kreativitet og konfliktløsning
 • Øget fokus
 • Forøget energi

Integrering af original Mindfulness praksis som en faktor i virksomhedens strategi, indebærer for den enkelte virksomhed:

 • Et grundlæggende styrket arbejdsmiljø
 • Bedre produktivitet
 • En medarbejderstab med styrket fysisk og mentalt helbred
 • Innovativ tankegang
 • Færre sygedage
 • Engagement og performance blandt medarbejdere
 • Styrkede resultater
 • Arbejdsmiljøet påvirkes positivt

Erhvervsrettet og original Mindfulness er intet andet end en investering i en organisations videreudvikling og effektivisering.

Ledelsens ansvar

Beslutningen om Mindfulness implementeringen i virksomheden er som udgangspunkt ledelsens ansvar. Det er essentielt at først og fremmest ledergruppen forstår vigtigheden af idéen med Minfulness implementeringen. Derefter kan vi flytte undervisningen til forskellige medarbejder grupper. For at opnå den maksimale og vedvarende effekt af Mindfulness indsatsen anbefales det at den på sigt udgør en del af jeres organisationskultur.

Kontakt

Vi tilbyder forskellige former for intensive seminar- og kursus forløb. Kontakt Life & Leadership for mere information eller hvis du ønsker dialog.