Afgørende grunde til at dyrke MIndfulness med Life & Leadership

Mindfulness er blevet populært i Danmark og generelt i Vesten. Forskere på bl.a. Rigshospitalet arbejder på at verificere metoden, men det er allerede videnskabeligt bevist, igennem mere end 2000 forskningsprojekter, at metoden virker og skaber positive effekter på os mennesker.

Der er et stadigt stigende antal private såvel som virksomheder der investerer i tiden til at lære Mindfulness metoden at kende. Der er dog stadig en del som endnu ikke er overbevidste om metodens effekter. Vi vil gerne invitere til læsning af vores inspirerende tilgang om Mindfulness strategien baseret på vore mangeårige viden og erfaringer.

Læs mere om Mindfulnesseffekterne her.

Hvad er Mindfulness?

Hos Life & Leadership er vi som udgangspunkt enige med Psykolog og ph.d. Jacob Piet fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitets Forskningscenter i definitionen af Mindfulness. Jacob Piet definerer Mindfulness således:

Mindfulness betyder “bevidst nærvær” og mange misforstår det som et begreb eller en fiks ide, der umiddelbart kan anvendes, men det er desværre ikke så enkelt. Mindfulness er derimod en færdighed, en måde at anvende opmærksomheden på, som kan trænes og forbedres over tid gennem vedvarende daglig træning, siger Jacob Piet. Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på, der er kendetegnet ved bevidst observation af det, som foregår i nuet, uden at dømme det. Når man er mindful, er man bevidst om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser i det aktuelle øjeblik med en venlig og accepterende holdning, og således holder man sig fra at evaluere indholdet som værende godt eller skidt. Man opfatter tanken som blot en tanke, der ikke nødvendigvis er et gyldigt udtryk for virkeligheden. Mindfulness er altså en færdighed, der skal opøves og trænes over tid for at virke som behandling.”

Jacob Piet siger desuden, at Mindfulness forbedrer tolerancen over for ubehagelige følelser, og den mindsker negative grublerier gennem større opmærksomhedskontrol. Derved forebygger den, at negative følelsestilstande fører til negative tankemønstre, som hos sårbare personer kan eskalere til en depression”.

Ifølge Jacob Piet anbefaler både den danske og britiske Sundhedsstyrelse metoden, fortsætter Jacob Piet.

(Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-hjaelper-mod-angst-og-depression)

Mindfulness er mere end nærværstræning. Mindfulness er den østlige psykologi som rækker lang dybere i sindet og psyken end den vestlige tilgang. Den originale form for Mindfulness støtter det enkelte individ og udvikler overordnet følgende ressourcer:

 • Stress håndtæring
 • Mental træning
 • Personlig empowerment og udvikling
 • Styrket gennemslagskraft
 • Personlig performance

De givende effekter ved Mindfulness

 • Via Mindfulness metoden og dens teknikker og elementer lærer du og træner tilstedeværelsen i nuet. Mindfulness lærer dig hvordan du forbedre din evner til at forblive i det du laver lige nu. Mindfulness kan sidestilles med mental træning, hvor du lærer teknikkerne, hvordan du slipper stress og/eller bekymringer og lærer hvordan du kan være tilstede i nuet. Når vi lærer at være i nuet, lærer vi samtidig hvordan vi reducerer og undgå tankemylder
 • Mindre stress og tankemylder giver os mulighed for at træffe bedre valg, fordi vi tænker klarer og mere fokuseret
 • Din evne til at kunne være i nuet giver dig adgang til bedre koncentrationsevne
 • Mindfulness meditation giver dig mindre stress, dvs. du lærer hvordan du slapper af mental. Mental afslapning giver os automatisk større livsglade, da den mindsker vores unødvendige bekymringer. Som følge af mindre stress og færre bekymringer forbedres din søvnkvalitet. Læs om de mange andre fordele ved Mindfulness her.
 • Mindre stress betyder bedre immunforsvar og hermed mindre sygdomme
 • Mindfulness er for alle. Flere og flere børn i danske og udenlandske skoler har Mindfulness på skoleskemaet, hvilket er et klart tegn på at Mindfulness skaber mentalt ro og hermed styrket fokus
 • Det er dog vigtigt at nævne at vælge den originale form for Mindfulness for også at opnå vedvarende effekt
 • Det er ligeledes vigtigt at du mediterer hver dag i 15 minutter
 • Første aspekt i Mindfulness strategi er åndedrættet