Indførsel i Ayurveda – Videnskaben om livet

Ayurveda 

En helt naturlig recept på det stressfrie, sunde, stærke og glædesfyldte liv

Ayurveda er et komplet naturvidenskabeligt helbredelses system. Det betyder at dette er baseret på de grundlæggende og fuldt omfattende teorier om naturlig stress og sygdomsforebyggelse og helbredelse, og også den blivende sundhed og det stærke helbred for det enkelte menneske. Ayurveda er verdens ældste naturlige behandlingsform, og går overordnet ud på at behandle dig ud fra din krops og sinds reelle tilstand, og ikke blot ud fra symptomer på denne.

Det vil sige, at har du for højt blodtryk, migræne, betændte led, mavekramper, eller noget helt femte som fysiske symptomer, og lider du af eksempelvis stress, indre uro, distraktion, depression eller søvnløshed som psykiske symptomer, vil den Ayurvediske læge forholde sig til dine symptomer som de tydelige tegn på dine dybere grundlæggende udfordringer. Det vil sige denne behandler dig ud fra det langt større helheds orienterede perspektiv nemlig det helbredende, frem for blot at dulme ubehaget ved dine symptomer.

Ved at kende og balancere din ayurvediske type (din Dosha) vil du også åbne dig op for en dyb styrkende og helende selvindsigt. En ayurveda læge viser vejen til både styrkelsen af dit fysiske helbred, og balanceringen af din psyke. Ved autentisk Ayurvedisk tilgang opfattes du som en hel og unik helhed.

Ayurveda – Viden og vejen til din naturlige styrkelse

Lider du af alvorlig svækkelse og sygdom, henviser vi dig meget gerne direkte til et ayurvedisk hospital i Indien – Skriv blot et par ord nederst på siden

Ayurveda systemet bygger på reel viden om naturlige styrkelses – og helbredelsesmetoder og er udviklet og forfinet igennem mere en fem tusinde år.

Ayurveda er opdagelsen, anderkendelsen og nedfældelsen af den omfattende videnskab og kategorisering af naturens uendeligt mange og specifikke helbredende kræfter, fra hele planteriget. Ayurveda guider os i dens oprindelse igennem hvordan vi via viden omkring præcis vor egen grundlæggende Dosha: Vata, Pitta eller Kapha og disses behov for balance, vil styrkes på alle niveauer. Dette blandt andet igennem kost og herbalterapi ved indtagelse af helt specifikke urter, blomster, rødder, frø, nødder, blade og barktyper, og ved helt en afgørende fuldstændig undgåelse af andre -og behersket indtagelse af nogle. Ayurveda systemet består desuden af åndedrætsbevidsthed, yoga, meditation og skønne healende kropsbehandlinger, altid helt specifikt målrettet til både din specifikke Dosha type (nogle har to af disse) og dine generelle ubalancer i de to øvrige, da vi alle indeholder alle 3.

Opdagelse, grundlæggelse og nedfældelse af dette originale og holistiske system, er sket via de indiske vismænd Charaka og Sushruta.
Teksterne skrives første gang i de ældgamle indiske skrifter, – den helt specifikke indiske Veda omkring naturlig forebyggelse, helbredelse og personlig vækst, for det enkelte menneske – “Atharvana Veda“.Foreskrifterne omkring hele det Ayuervediske system findes i denne Veda under “Charaka Samhita” og “Sushruta Samhita“. Her beskriver de to vismænd deres fulde indsigt i visdommen om livet, som på Hindi oversættes til Ayurveda – Recepten på det sunde, stærke, lange og glædesfyldte liv.

Originalitet – det naturlige sammenhæng med resultat!

Den originale tilgang til det Ayurvediske helbredelsesystem dækker forebyggelse, behandling og styrkelse af både vort fysiske og psykiske helbred. Den originale Ayurveda tilgang fokuserer imidlertid altid på at behandle det enkelte menneske som en helt unik enhed og helhed. Systemet evner netop derved at rette op på (genbalancere), det enkelte individs helt specifikke årsager til ubalance i den kropslige eller/og sindlige tilstand.

Helt afgørende i Ayurveda tilgangen er, at i hvert enkelte menneske bliver betragtet som helt unikt, og derfor også bliver behandlet med en helt specifik kost og urtekombination, specifikke urte og blomster olie udtræk,  specifikt yogaprogram og meditationsguidning mv. De specifikke urter til din Dosha og dine eventuelle ubalacer, anvendes både til medicinsk indtagelse, som urter og krydderier i kosten, som udtrukne olier til de helbredsstøttende dejlige kropsbehandlinger, og som rene æteriske olier til indåndning. Denne tilgang til vort helse og helbred er meget langt fra vestens tilgang til forbyggelse og helbredelse. I vesten er tilgangen overordnet, blot at anvende samme tilgang og remedier til alle, og dette blot for at dulme vor stress eller sygdoms symptomer.

Jeannes egen tilgang til Ayurveda

Selv har Jeanne (vores Mindfulness instruktør) blot “snuset” til denne omfattende holistiske visdom ved et 45 dages intensivt kursusophold på Ayurvedic Academy i Kerala for 11 år siden. Der fik hun indsigt i kraften i dette system, til at styrke det enkelte menneske. Hun forlod Indien med en kæmpe stor respekt for alle nuancerne i dette helt naturligt baserede system, til vor styrkelse og helbredelse – helt specifikt for den enkelte af os, og i alle aspekter.

Ayuerveda helbredssystemet “trak” i hende, da over 80 procent af denne, er helt i overensstemmelse med den originale Mindfulness tilgang og praksis. Dette havde hun på daværende tidspunkt allerede beskæftiget sig med via studier og praksis i over 14 år.

Ayurveda studier

Det tager fem år og seks måneder at studere til Ayurvedisk læge. Derefter kræves der patient praktik i 2 år før du kan åbne egen Ayurvedisk lægepraksis. Dette er for at til fulde kunne forstå de helt individuelle behov hos den enkelte patient, udfra patientens helt specifikke Dosha behov (ubalancer). Ayurvediske læger er højt respekterede, da deres passion er båret frem af ønsket om at hjælpe det enkelte menneske ved en absolut unik og personlig helbredende tilgang.

En Dosha test på nettet er naturligvis meget overfladisk

Netop grundet den afgørende grundige undersøgelse af hele dig, respekten for hele dit væsen og dine helt specifikke Dosha behov, vil udelukkende en autoriseret Ayurvedisk læge kunne vurdere dine egentlige ubalancer i dine Doshas. En Dosha test på nettet for at finde din egen Dosha er naturligvis meget overfladisk. Derfor bliver resultatet også derefter. Du kan på nettet udelukkende finde frem til din mest agerende og reagerende Dosha. Denne kan dog både være udtryk for den af dine Dosha, der er i mest “Vkriti”, der henviser til din ubalancer, eller din dosha der er Prakriti, der henviser til din personlige grundkonstitution (din grund Dosha). Det er netop kombinationen af disse, der er afgørende for at kunne anvise vejen til balancen i både dit indre og ydre univers – for præcis dig!.

Ayurveda – et naturligt afstresnings- og helbredelsessystem 
Helt specifikt gavnligt for det enkelte menneske

Ayurveda er et helbredelses system, der udelukkende anvender naturen og vor organismes naturlige evne til søgning og opnåelse af balance. Dette via naturlige principper der renser, støtter, styrker præcis din Dosha balance, og derfor helbreder præcis din krop og dit sind. Dette via overordnet styrkelse af din prana – din livsenergi. Systemet søger at holde din krop, psyke og sind i perfekt balance via  harmonisering af din indre biologi, og giver dig derved endvidere adgang til din sande og sunde indre natur (essens).

Ayurveda – Nidra, Aahar og Brahmacharya

Nedenfor indkredses kort det omfattende sundhedsstyrkende perspektiv, som hele den Ayurvediske tilgang og den autentiske Mindfulness strategi deler – livsvidenskaben omkring grundbegrebet prana (livsenergi og livskapacitet). Et grundlæggende perspektiv der giver både åbenlys mening og opleves personligt, både af os der til dagligt arbejder holistisk – med det hele menneske, og også for dig der generelt er nysgerrig på det sunde, stærke og vækstende liv som helhed.

De tre fælles og grundlæggende principper for både tilgang og resultat af din sunde balance igennem Mindfulness og Ayurveda er: Nidra, Aahar og Brahmacharya

Livsfilosofien bag både Mindfulness og Ayurveda giver samstemmende afgørende betydning for at vi mennesker opnår og lever via:

 1. “Nidra” (naturlig afspænding i krop og sind) – reel afstresning

 2.  “Aahar” (naturlig ernæring og plantemedicin) – food for life,

 3.  “Brahmacharya” (naturlig udvikling af mental klarhed) – udvikling af stærk bevidsthed

“Prana” og vor vestlige forståelse af livsenergi

Begrebet prana/chi/livsenergi er endnu i vesten stadig en mere filosofisk end anderkendt størrelse. Vi baserer i vesten “virkeligheden” på vore videnskabelige beviser, og sætter overordnet ingen større fokus på videnskabeligt at studere hvordan naturen både sammenarbejder, med og styrker hele vor organisme.

En del af noget meget større

Imidlertid erkender vi nu i vesten at livsenergi-fænomenet er en del af noget meget større. Vor prana – livsenenergi er rent fysisk en del af det elektromagnetiske felt, som holder sammen på kroppen, holder os i live og påvirker hele vor indre biologi, vor interaktion med hinanden og vor omgang med livet. Denne kan måles både via hjernens og hjertets elektriske frekvenser,ved hjælp af elektroder, der direkte måler på kroppens sundheds tilstand og signaler i form af EKG eller EEG målinger. Præcis ligesom vi idag kan måle både chakra områderne, meridianerne og akupunkturpunkterne.

Hvad er de 3 Ayurvediske Dosha’er?

De tre doshas i vores krop og sind er vores elementer af livsenergi via:

Vata: vedrører elementerne luft og rum. Denne dosha anses generelt som den kraft, der styrer nerveimpulser, cirkulation, respiration og udskillelse. De lette og tørre dele af kroppen som knogler, hår og negle er alle forbundet med Vata dosha, da det er den letteste af de 3 kropstyper. Åbenhed og tolerance er en naturlig del af en Vata personlighed. Nervøsitet og angst er træk forbundet med ubalanceret Vata personlighed. Der er så mange ting i os, der styres af Vata.

Pitta: vedrører ild og vand elementerne. Denne Dosha styrer transformation, stofskifte og syn. Pitta er også ansvarlig for stofskiftet i organer og væv. En Pitta Doshas personligheds træk er meget fremaddrevet og fokuserede. Pitta typer med for meget Pitta kan  være “hot headed” temperamentsfulde og have let til vrede. Igen er dette et meget kort resumé af et par Pitta Dosha kvaliteter

Kapha: vedrører vand og jordelementerne. Kapha er den tungeste dosha og ansvarlig for vækst, regenerering, “smøring” og beskyttelse. Den mucosale foring i maven og den cerebrale-spinalvæske, der beskytter hjernen og rygsøjlen, er eksempler på vigtige Kapha områder i kroppen. En balanceret Kapha personlighed udviser tilfredshed med livet og er afgjort harmonisk og stabil.

Specifikke vitaminer og mineraler til det enkelte Dosha behov 

Vitaminer, mineraler og sporstoffer er mikrostoffer, som er helt nødvendige for, at alle vore systemer i kroppen fungerer – og via den originale Ayurveda tilgang får du netop dem du har brug for fungerer helt optimalt. De har alle sammen meget forskellige egenskaber og virkninger, og kan defor ikke erstatte hinanden, de supplerer hinanden.

Vitaminer og mineraler er både byggestenene til den konstante fornyelse af dine celler, og afgørende for dit blodtryk, din hormonbalance, din forbrænding og din fordøjelse. For dit optimale psykiske velvære, er vitaminer, mineraler og sporstoffer afgørende for dannelsen af de signalstoffer i både din hjerne, dit hjerte og i din tarm der styrer din din energi, hukommelse, koncentrationsevne, nærværsevne og dit humør. Alle indre processer i din krop, er helt afhængig af den stadige og optimale tilførsel af mikronæringsstoffer – og den tilførsel af livsenergi du får derfra – Din Prana.

Mineraler er grundstoffer, som kroppen også skal have tilført med maden. Man taler om makromineraler eller mikromineraler. Præcis som vitaminerne er en lang række mineraler afgørende for, at kroppen kan fungere, – og indtager du dem præcis du behøver for at optimere dine Dosha, bliver du optimalt styrket.

De originale Ayurveda natur produkter får styrket deres potens (effekt) ved helt specielle processer!  

Ayurveda er et igen et helt unikt sundhedssystem, angående vitaminer og mineraler. For det første kombinerer systemet mineraler med vitaminer og sporstoffer med helt specifikke urter, der styrker deres effekt. Disse er blevet fremstillet i flere tusinde år, naturligvis så styrker de unikke kombinationer støtter den specifikke Dosha tilbage til balance. Desuden bliver disse behandlet og kombineret med urter der støtter der hjælper optagelsen og effekten af ingredienserne.

Helt specielt om Ayuerveda og vitaminer og mineraler – Bhasmas

Videnskaben mineralogi blev udviklet i Indien på grund af Ayurveda. Kendskabet til hvike specifikke mineraler der styrker de specifikke Dosha, har været brugt i tusindvis af år, da de gamle vismænd havde dyb kendskab til mineraler og deres biologiske påvirkning. De gamle Ayurvediske tekster omhandler anderkendelsen af bivirkninger ved kliniske mangler af specifikke mineraler.

Fremstilling af disse stærkt effektive urte/mineral kombinationer Ayurvediske mineralpræparater kaldes Bhasmas. Disse er skabt ved at opvarme mineraler igen og igen med specifikke urtekombinationer ved hjælp af specifikke metoder, temperaturer og værktøjer. Forberedelse af disse formler tager måneder og i nogle tilfælde tager det år at producere slutproduktet. Interessant nok har man ved den originale Ayurvediske tilgang været helt klar over, at hvert mineral kræver støtte ved specifikke olier og vitaminer for at kunne optage nogle, og for at andre kan optages optimalt.

Lidt om Dosha´er og deres udtryk for balancer og ubalancer

 • Vata

Vata – styrer al bevægelse inde i kroppen, blod og lymfecirkulation, hormonelt flow, vores nervesystem og derved også overordnet vores psykiske og mentale liv og oplevelse af livet. Som Vata type er du meget kreativ, med en skrøbelig fysisk fremtoning. Du er hurtig i både bevægelser og konstateringer, og kan ofte overanstrenge dig selv.

Balance:

Meget kreative, hurtige tænkere, stærkt helbred

Ubalance:

Tilbøjelig til distraktion, angst, bekymring, vægttab, tænderslibning, søvnløshed og forstoppelse.

 • Pitta

Pitta – styrer fordøjelse og stofskifte, med stærk indvirkning på vort temperament.  er du grundlæggende Pitta type er du en karrieretype, og meget ambitiøs og arbejdsomme. Du kan have udfordringer med fordøjesessystemet, eksemer og ukontrolleret vrede. til gengæld er du hurtig til at tilgive.

Balance:

Fokuseret, energidrevet og målrettet; naturligt opmærksom, intelligent og vedholdende

Ubalance:

Vredes udbrud, kritik, migræne, sår, betændt hud og brændende hænder og fødder

 • Kapha

Kapha – styrer al struktur og “smøring” i kroppen. Denne Dosha styrer vægt, vækst, smøring af leddene og lungerne, og dannelse af alle vore syv kropsvæv – næringsvæsker, blod, fedt, muskler, knogler, marv og reproduktionsvæv. Kapha typen har tendens til forstoppelse og menses ubehag. Som Kapha type bevæger du dig til den langsomme side, er udholdende, og har en generel modstand på forandring.

Balance:

loyal, jordbunden og tålmodig; indre følelse af stabilitet og tilfredshed viser sig som medfølelse og varme mod andre

Ubalance:

Stædig, sløvhed, besiddende, deprimeret, tilbøjelig til at overspise og stor modstand på forandring

Alle (dosha)-følelser er helt naturlige

Der opleves helt naturligt mange følelsesmæssige forløsninger på vore Mindfulness og Ayurveda retreats. Vore forskellige følelsesmæssige tendenser er også forbundet med vor Dosha type. Da udrensning også handler om fordøjelse og forløsning af følelser, vil disse naturligt strømme igennem alle deltagere. Dette både grundet din Ayurvediske balancering og din Mindfulness praksis. Din forløsende gråd er dit første skridt til den stærke indre balance og glædesfølelse, som er helt naturligt.

For nogle kan massagebehandlingerne bringe glemte “undetrykte” følelser frem – fx. gemte følelser specielt fra barndommen og ved skader, operationer og ulykker. For andre kan det være en overvindelse bare at tillade sig selv at nyde de dejlige behandlinger, specielt når du er vant til at sætte dig selv i anden eller tredie række.

Der kan for alle være ren eufori i at opdage, at en skavank flytter sig mod styrke og sundhed. Der er ligeså mange reaktioner på den Ayurvediske terapi, som der er mennesker. Ær dem ved at være med dem, og give dem plads til forløsning. Alene tiden til netop dette, er virkelig balsam for din sjæl.

Undgå at sammenligne din Ayurveda behandling og/eller reaktioner med andre – både din  behandlings proces og din følelsesmæssige oplevelse af denne er helt unik. Husk, at der ikke er nogen “rigtig” eller “forkert” reaktion på din behandling eller din praksis. Dine tårer har sin rette plads, præcis som din forløsende latter. Din personlige oplevelse er uanset hvad – både smuk og unik.

Se vore afstressende og helbredende rejser til de smukkeste Eco-resorter med original Ayurvedisk og Mindfulness tilgang, helbredsstyrkende vegetarisk og økologisk forplejning og bæredygtige priser!

Hvad gør den originale Ayurveda tilgang helt overordnet for dig?

Formålet med Ayurvediske system er både at balancere og styrke hele dit indre system, og derved også dit samspil med omverdenen.
Dette vil du overordnet opleve som:

 1. Forebyggelse af sygdom, helbredelse af opstået sygdom og bevarelse af det stærke og sunde mentale og psykiske helbred og liv.

 2. Oplevelsen af harmoni i – og imellem dit eget personlige indre og din ydre verden

 3. Oplevelsen af åbning af din stærke og sande essens

De helt grundlæggende principper i Ayurveda

Ayurveda er baseret på forudsætningen om, at universet består af fem elementer: Rum, luft, ild, vand, jord. Disse elementer er repræsenteret hos os mennesker ved tre “dosha”, som egentligt betyder energiubalance, disse er: Vata, Pitta og Kapha. Ayurveda inddeler alt i disse tre (dosha’er). De tre doshaer er udtryk for balance eller ubalance i, og imellem krop, sind og sjæl. Vi er alle en unik blanding af disse. Det vil særligt være én eller to doshaer, som er mest i spil hos dig.

Balancering af vore 3 Doshas

Ayurveda er baseret på principperne “lige tiltrækker lige” og at modsætninger vil med viden og bevidsthed afbalancere hinanden.

Der er i den originale Ayurveda tilgang 10 områder til tilgang og balancering af vor Dosha, og derved os selv til fuldt balance og potentiale. På vores retreats oplever du alle tilgange. Disse ser du herunder:

 • Diagnostik

På vort autentiske Ayurvedisk Retreats bliver du ved ankomst diagnostisk tilset af den ayurvediske læge du er tildelt på Healing centret. Din læge planlægger helt specifikt alt omkring dine natur behandlinger. Din kost, din urtemedicin, dine æteriske olier, din yoga og meditationspraksis og dine dejlige kropsbehandlinger. Alt udfra dine helt specielle individuelle behov (Dosha ubalancer). Din læge følger dig naturligvis løbende på dit ophold. Din ayurvediske læge kan kortlægge hvilken type dosha du er stærkest styret af, og støtte dig i afbalancering af dine øvrige Dochas. Med udgangspunkt i dette, afgøres hvilken ernæring, fysisk aktivitet og urte-medicinsk terapi der støtter dig tilbage til fuld psykisk og fysisk helbredsmæssig balance. Du får derved også helt naturligt afbalanceret dine Chakras ubalancer. Denne mulighed er tilgængelig på vores retreats i Indien og Sri Lanka.

 • Pranayama

Pranayama er både bevidstheden og oplevelsen af hvor stor betydning vor åndedræt har for balancering af både vor psyke, sind og krop. Ordet Prana, betyder “livsenergi” og “livskraft” og Yama betyder “bevidst observation”. Det sunde åndedræt hjælper os på alle niveauer af vor eksistens. Eksempelvis er det sunde åndedræt stressopløsende, basis for at fjerne mentale blokeringer, stopper udløsning af stresshormoner og meget meget mere, som du kommer til at lære mere om på alle vores retreats som på fx Bali, Sri Lanka, Indien eller i Polen.

 • Meditation

Mindfulness meditation er det perfekte match til Ayurveda. Det fokuserer fra starten på åndedrætsbevidsthed og stress opløsning. Mindfulnesss opløser gamle ubevidste traumebundne mønstre i din psyke og dit sind. Mindfulness ændrer ens liv.

 • Yoga

Ordet yoga er afledt af sanskrit, hvilket betyder “at forene”. Yoga handler om foreningen af ​​det enkelte menneskes bevidsthed imellem krop, sind og sjæl, og derfra med den guddommelige eller universelle bevidsthed. Yoga praksis hjælper med at bringe vitalitet og balance til alle tre doshas. Din yoga praksis er i overensstemmelse med den øvelsernes evne til at balancere dine dosha. Der er masser af variationer af yoga, så find en stil, der hjælper med at holde din dosha i balance. Vores instruktør Jeanne vil kunne hjælpe og quide dig i hvilken yogavariant er bedst for dig.

 • Urter

Ayurveda bruger urter og andet fra naturens skattekammer til at korrigere ubalancer i vore Dosha. Disse anvendes både i frisk (nyplukket), tør (krydderier) og flydende form. I ayurveda bruges frisk udvundne olier til vore kropsbehandlinger, og rene æteriske olier til aromaterapi, og til indåndning. “Rasa” omhandler urternes smag, og “guna”, deres energiske og æteriske egenskaber.

Nogle få eksempler på urter der bibringer Dosha balance er: Spidskommen og ginsing til Vatas dosha. Aloe vera, og safran til Pitta dosha. Koriander og  gurkemeje til Kapha dosha.

 • Ernæring / kost

Den ayurvediske kost handler om at spise mad, der støtter opretholdelsen af balance i vores Dosha (eller Dosha kombination), så vi bliver den sundeste og mest styrkede version af os selv. Ayurveda tager hensyn til de subtile energier af mad (ikke-fysiske komponenter), og hvordan de påvirker både vores sind og organer. Skifter du kost, skifter dit sind. [Lær mere om den ayurvediske kost længere nede].

 • Motion

Bevægelse er medicin for krop og sind, da vi der bringer vor indre biologi i spil. Når vi bevæger vores fysiske kroppe, bevæger og transformerer vi prana, vores livsenergi (livskraft der strømmer igennem os). Tag tid hver dag for at røre dig på en måde du nyder, dans derhjemme, tag din favorit yogaklasse eller gå en tur. Bevægelse og motion gør en verden af forskel i hvordan du føler dig tilpas både fysisk og psykisk.

 • Selvomsorgs praksis

Selvomsorg er selvkærlighed, og den er aldrig egoistisk, den er hellig! At tage kvalitetstid til at genopbygge balance i dit sind, krop og ånd er den største selvkærlighed. I Ayurveda omfatter selvkærlighed og selvplejepraksis; meditation, yoga, kost og urter der styrker din (eller dine) Dosha, selvmassage med olie, tør børstning af huden, (eller skønne behandlinger som på vore retreats, der styrker og balancer netop din (eller dine) Dosha. Brug tid i naturen.Gør det, der får dig til at føle dig bedst tilpas, og husk selvomsorg og selvkærlighed via Mindfulness og Ayurveda. Både Mindfulness og Ayurveda vil du kunne opleve på vores retreats i Fjernøsten. Læs mere herom her.

 • Miljø

Omgivelserne vi lever i, vejret, vores arbejdsplads, hvordan vi indretter vores hjem, og vore relationer, har alle indflydelse på vores dosha! Selv om vi langtfra altid er i “perfekte” eller rolige omgivelser og harmoniske situationer, vil balance i dine Dosha hæve dig til den bedste version af dig – uanset.

 • Tid

Tid til din personlige proces er altafgørende. Når noget opleves eller føles forceret, vil vor stressrespons oversvømme kroppen med overaktivering og dræning af ressourcer på alle vore vitale områder . Indre balance understøttes derfor af de roligere og healende kvaliteter, som det i første og væsentligste er god tid til  stressforløsning og rekreation. Vær langsom og bevidst i din proces. Og mere end noget andet, lyt til dit dybeste indre visdom og ær hvor du er i dit indre univers, ved hvert øjeblik undervejs. Vi er taknemmelige over, at vi kan støtte dig på din rejse mod et liv i balance og levende sundhed.

Når en af dine ​​doshas overtager balancen i kroppen vil dele af psyken og konkrete organers arbejde blive nedsat eller blokeret. Hvert individ har deres egen unikke doshic balance. Ofte er en det udbredt misforståelse omkring Ayurveda, at vi blot er en specifik dosha, og at vi blot bør balancere denne. Vi indeholder alle 3 dochas, og Ayurveda systemet arbejder med at afbalancere disse. For at kunne nøjagtigt vurdere, hvorvidt man har doshic balance eller ej, skal vor Prakriti (indsigt i vor grundkonstitutionen) være helt klar. Denne er ligeså konsekvent som vor DNA. Derefter bedømmes Vkriti (vor nuværende tilstand). Vkriti vil variere over tid, da denne er udtryk for vor vor stress, sundheds og helbredsbalance, hvor Prakriti altid forbliver den samme. Det kan da fastslås, om du er i sundhedsmæssig og mental balance eller ej.

Vores afstressende og helbredende rejser til Indien og Sri Lanka indeholder original ayurvedisk og Mindfulness tilgang. Klik her for at læse meget mere om vores rejser.

Højde punkter på vores retreats på Sri Lanka

Nogle af de mange højdepunkter ved dit Sri Lanka og Indiens ophold med os, er de behagelige, afstressende, livsgivende og helbredende Ayurvediske behandlinger. En alle Ayurvediske Resorts er opstået for, at vi som tilrejsende kan opleve og nyde alle de mange personligt styrkende effekter ved disse traditionelle behandlinger.

Hvad er Ayurveda systemets oprindelse?

Ayurveda er først og fremmest det ældste og mest udviklede naturhelbredende system i verden. Dette er udviklet og forfinet kontinuerlig i over 5.000 år. De vediske vismænd i Indien klassificerede de specifikke medicinske og helbredende egenskaber fra hundredvis af urter, blomster, rødder, nødder frø, blade og bark til virksomme naturlægemidler, der stadig dyrkes og anvendes med stor succes i nutiden. Vor tids gryende phyto-videnskab i vesten (videnskaben om planters mv. helbredende egenskaber på vor organisme), viser samme resultater som den ældgamle ayurvediske videnskab og visdom, der betegner naturens ressourcer som naturlig livsenergi.

Vor spirituelle forbindelse til naturen

Mennesker og planter har siden vor tidligste gang på jorden haft en meget konkret forbindelse, både til at heale kroppen og psyken og til at styrke os som spirituelle væsener i samspil med naturen. Selve grundlaget for dette og alle foreskrifter bag hele Ayurveda systemet findes i skrifter kaldet The Vedas, som er de ældste indiske visdomsbøger.

Dette fører dog ofte til en misforståelse om, at Ayurveda blot er viden om hvordan planteriget styrker os generelt via urternes effekt på vor organisme. Dette er lang fra tilfældet med den Ayurvediske helbredsforståelse. Er vi bevidste omkring den originale og derfor effektive tilgang til Ayurveda ved vi, at det er afgørende at arbejde med specifikke urter til vor specifikke Dosha og ubalancerne i de to yderligere Doshas.

Både Bali, Indien og Sri Lanka anvender det Ayurvediske helbredelsessystem som tilgang til afstresnings, velvære, helse, styrket helbred og forbindelsen til vor spirituelle væsen.

Se nederst din ayurvediske types behov for specifikke krydderier og urter

Her følger en kort vejledning i den natur-terapeutiske og kostbaserede del, af den omfattende ayurvediske sundheds og lægekunst
“Videnskaben om livet”

Din kost, din plantemedicin og dine kropsbehandlinger er baseret på præcis de urter der styrker dig til balance i din grund Dosha og afbalancerer dine to øvrige Dosha.

Alle de naturlige ingredienser i din kost, din plantemedicin og dine livsgivende og helbredende kropsbehandlinger er baseret netop på de specifikke urter og blomster der styrker netop din Dosha type og harmoniserer dine to yderligere Doshas.

Urter, krydderier og olier der anvendes i din terapi, er altid udelukkende fremstillet fra naturens skattekammer af urter, blomster, rødder, nødder, bark og frø.

Både på vore resorts på Sri lanka og i Indien er urterne altid håndplukkede, pressede og fremstillede samme dag, som du skal bruge dem. Der er de aktive og helbredende plantestoffer mest potente.

Specifikke urter til hver Dosha – og til hver personlige balance

Det  typiske vestlige “one size fits all” – princip i det moderne medicinske system holder aldrig vand i en naturlig helbredende teknik som Ayurveda. Her betragtes ethvert individ som en unik del af naturen, der består af de fem elementære kræfter i naturen. De er ild, jord, vand, rum og luft. Så selv om alle ingredienserne i den naturterapeutiske del af Ayurveda tilgangen vil opfattes som “sunde”, er det helt afgørende at du får de urter og den kost DU præcis har brug for. Altså rigeligt af de urter og krydderier du mangler for styrket balance i dine Doshas og delvis eller helt undgå dem der kan forværre dine Dosha ubalancer!

Hver eneste urt, og alle de andre naturlige ingredienser i ayurvedisk herbologi har mange naturligt helbredende fordele for kroppen, og styrkende og opløftende effekter for sindet. Blot er alle urters anvendelse skarpt opdelt i den enkelte urts kapacitet til at balancere de 3 helt forskellige Doshas. Naturens skattekammer anvendes her internt ved indtagelse, eksternt gennem huden ved korpsbehandlinger eller som aromaterapi til optagelse både igennem huden og igennem åndedrættet.

Via anvendelse af de urter og andre naturlige ingredienser fra naturens skattekammer, der balancerer specifikt din Dosha type, vil du hurtigt opleve, lige fra en naturlig opløsning af stress, vægtregulering, effektiv udrensning, en smuk og glødende hud, til en overordnet stærkere livsvitalitet og livskvalitet. Dette via din styrkede prana. Du kan få meget mere at vide om din specifikke og helt individuelle Dosha type på en af vores rejser til Indien eller Sri Lanka.

Ved en Dosha ubalance, der bidrager til følelser af angst og distraktion, vil din specifikke Ayurveda behandling fokusere på at afslappe og styrke dig. Alle udtræk af urter vil styrke dit sind, anvendes som urtemedicin i din kost, og i de skønne kropsbehandlinger, hvor du grundlæggende vil opleve varme Ayurvediske olier og en beroligende massage, der vil berolige hele dit nervesystem. Har du en tendens til at føle dig svag og tung, vil urterne være styrkende og opløftende, og ved dine kropsbehandlinger vil der anvendes teknikker til at opløfte og forfriske dig. Alle kropsbehandlinger fokuserer på at frigive akkumulerede toksiner for at forbedre og balancere strømmen af energi (prana) i din krop og dit sind.

Vores holistiske Ayurveda behandlinger er baseret på det original 5.000 årige helbredende system af terapier, der er designet til at helbrede, vitalisere og balancere din krop på det dybeste cellulære niveau. Dit sind opnår optimal balance og din sjæl (essens) højeste niveau af klarhed.

Urter, krydderier mv. for balance til dig med grundæggende Vata Dosha

En diæt med elementer af varme krydderier og krydderiblandinger er specielt godt for både din krop, sind og sjæl når du er Vata type. Nedenstående krydderier, urter mv. påvirker både din krops funktioner og din psyke positivt. Desuden spiller de derfor også en naturlig og central rolle i din ayurvedisk typebaserede kost.

Herunder finder du en oversigt over de urter og krydderier der styrker og balancerer dig, der er Vata Dosha. For dig med vata dosha er det afgørende med indre varmende, fordøjelsesstyrkende og udrensende urter, krydderier og fødevarer.

Først de vigtige fravalg!

Neem –  Undgå alle dele af Neem træet helt! Er din personlige grundkonstitution Vata Dosha, forværrer alle bestanddele af Neem træet generelt alle dine fysiske og psykiske ubalancer. Minimer eller undgå andre bitterstoffer, kølende og astringerende urter og krydderier som koriander frø, bukkehorns frø, persille, timian, safran og gurkemeje.

Så de afgørende tilvalg for balance til dig som Vata Dosha !

 • Asafetida – Immunstyrkende, fordøjelsesstyrkende, anti inflammatorisk, nerveberoligende

Denne urt er blandt meget andet fantastisk til fordøjelsessystemer, nyresten og galdesten. Urten reducerer desuden også betændelsestilstande i hele kroppen. Planten er et aromatisk krydderi udvundet fra planten Ferula Asafoetida.

Urten anses for at være speciel nyttig til behandling af flere helbreds udfordringer vedrørende Vata Dosha typens kvinder som sterilitet, uønsket abort, for tidelige veer, usædvanligt smertefuld og overdreven menstruation. og leucorrhoea (skedesvamp).

Urten er let at få integreret i din kost, da den som tørret og malet pulver kan anvendes som alternativ til løg og hvidløg i alt din madlavning.

De kemiske komponenter af Asafetida; Ferulsyre og estere, coumariner, sesquiterpencumariner og andre terpenoider. Gummiet indeholder glucose, galactose, 1-arabinose, rhamnose, glucuronsyre, polysaccharider og glycoproteiner, og den flygtige fraktion indeholder svovlholdige (løgagtige) forbindelser, monoterpener og andre flygtige terpenoider. 32 forskellige svovlforbindelser. Asafoetida harpiks viser forskellige biologiske aktiviteter og kan være værdifulde i naturmedicin. Træet omfatter den vigtige 2-butyl-1-propenyldisulfid, (methylthio) propyl,-propenyldisulfid, butyl(methylthio), propenyldisulfid. De væsentligste bestanddele af Asafoetida er karakteristiske kemiske strukturer af vigtige sesquiterpencumariner og svovlholdige forbindelser.

 • Kardemomme – Beroligende, klarhedsgivende, afstressende og udrensende, afgiftende

De terapeutiske egenskaber af kardemomme er vandrivende, fordøjelses fremmende, antiseptiske, antispasmodiske, cephaliske (styrker vor smagssans), mave- smertestillende, lindrer vejtrækningen, modvirker svamp på kroppen,, antibakteriel, antioxidant, anti-blodpladeaggregering, psykisk anti hypertensiv og afrodisium.

Kardemomme er et “varmt” krydderi. og et naturligt beroligende middel, der bringer indre mental balance og klarhed og glæde til hjertet og sindet for Vata typen. Kardemomme balancerer typens kroppens ph værdi og reducerer overskydende Kapha energi fra mave og lunger.

Tilsæt lidt kardemommepulver til din kaffe eller te, derved kan du også undvære sukkeret. Kardemomme kan også anvendes sammen med rå kakao. Det smager herligt. Kog ris, couscous eller byg kerner med kardemomme frø, bag dit brød med kardemomme, tilfør kardemomme i dine smoothies eller drys lidt kardemommepulver på din morgengrød. Anvendelsesmulighederne er uendelige. Kardemomme gør livet sødere for Vata typen.

De effektive plantekemiske stoffer i kardemomme er: et utal af monoterpener hvor den overvejende er 1, 8-cineole, estere, alkoholer og sesquiterpener blandt mange indbefatter: limonenoxid,
a-terpinen, nerylacetat, myresyre, a-pinener, camphen, caryophylenoxid , nerolidol, p-pinen, sabinene, citronellal, a-terpineol, cis-ocimen, geranylacetat, linalool, isomenthol, 4-terpineol, nerol, thymol, a-terpinylacetat, a-guaien, P-myrcene.

Du vil som Vata type have ekstra behov for kardemommens rensnings- og afgiftende egenskaber. Krydderiet er klassificeret som bittert, selv om den har en meget behagelig sødlig duft og smag. Kardemomme er et af hoved ingredienserne i indisk karry der er specielt fremstillet for Vata Dosha.

 • Kanel – Viljestyrkende, febernedsættende, anti-blodkoagulerende, vanddrivende, smertelindrende, maveberoligende, antioxidant, antibakteriel, antimikrobiel, anti-koagulerende, nervestimulerende, virker mod parasitter i kroppen og spasmedulmende

I din ayurvediske Vata kost anvendes kanelens balancerende og styrkende egenskaber på en række forskellige måder, selvfølgeligt naturligt specifikt til dig med Vata dosha. Kanel fremmer blodcirkulation, afbalancerer fordøjelsen og pacificerer derfor en oprørt mave. Kanel hjælper dig også som type med at opbygge allergi resistens ved allergisymptomer omkring luftvejene, og afhjælper udrensning af affaldsstoffer omkring leddene.

Du kan drysse kanel på ris og grøntsager, eventuelt sammen med de andre krydderier. Lav Chai te med kardemomme og muskat eller lav skønne smoothies med kanel. Det vil støtte din Vata dosha.

De effektive plantekemiske stoffer i kanel er, (E) -Cinnamaldehyde, eugenol, cinnamylacetat, alpha-pinener, linalool, Alfa-copaene og beta-caryophyllen.Da kanel også er et “varmt” krydderi, er det og netop på grund af dets specifikke egenskaber, specielt godt for at balancere dig med Vata dosha. Pitta og kapha typer kan også anvende kanel, blot i meget mindre mængder. Kanel har en blanding af sød og skarp  smag, Da vata-folk har bedst af helt at undgå sukker, er kanelens sødme en stor erstatning.

 • Kommensfrø og spidskommen – Anti-kræftfremkaldende, anti-diabetiske, hostestillende,  mælkestimulerende, celle styrkendende, anti-oxidant, anti-inflammatoriske, anti-krampaktiske, antimikrobielle, afgiftende, menstruations balancerende, antiseptisk, anti-tumor, elskovsremmende, nervøsitetsdulmende, og styrkende for stofskiftet

Kommensfrø og spidskommen er et af de helt store hit for specielt dig som Vata type. Her vil frøene støtte til balance i alle dine organsystemer og hjælpe med optagelsen af mikronæringsstoffer.

Kommen og spidskommen frø indeholder et meget stort antal af styrkende plante kemikalier, og de mest effektive er; aldehyder, monoterpener hydrocarboner og oxygenater sesquiterpener som inkluderer cumin aldehyde, α-pinene, safranol, linalool, thymol, myrcene, limonene, 1-8-cineole, p-menth-3-en-7-ol, p-mentha-1, 3-dien-7-ol , caryophyllene , β-bisabolene , β-pinene, P-cymene, β-phellandrene, D-terpinener, flavonoider, cuminyl alkohol and β-farnesene. Spidskommen olie tjener som en rig kilde til jern, kobber, mangan, magnesium, fosfor, calcium, kulhydrater, stivelse, C-vitamin, A & B og er en rig kilde til kostfibre.

Spidskommen er særligt nyttig for nybagte Vata mødre efter fødslen, da det renser reproduktionsorganerne og både åbner og styrker mælkeproduktionen. Spidskommen, en favorit blandt indiske kokke, da det er et smagfuldt bittert krydderi, som kan anvendes med stort held i alle “varme” retter.

 • Ingefær – Anti-stressor, anti inflammatorisk, styrker hukommelsen, selvtillid, motivation, vægtregulering, afhjælper mavesmerter, køre, sejle og luftsyge, den gravides morgenkvalme, impotens, leddegigt (betændelsestilstand), influenza, menstruationssmerter og fungerer som hjertestyrkende tonic.

Ingefær i Ayurveda kendt som ” The Empowerment Root ” og kaldes i Mahaushadha, der betyder “universel medicin” Dette grundet dens evne til at styrke og helbrede både sindet, kroppen og sjælen, som er de tre vitale søjler af perfekt sundhed i Ayurveda. Ingefær er fantastisk til de fordøjelsesproblemer, som Vata typen ofte oplever. Det er også kendt for at være et specifikt humør løftende og sindsafbalancerende middel specielt for Vata Dosha. Ingefær balancerer følelsesmæssige udfordringer og udfordringer som frygt, opgivelse og mangel på selvtillid og motivation. Brug  2 dråber ingefær essentiel olie i din diffusor, eller i dit bad. Ingefær støtter din hukommelsen, balancerer humørsvingninger, distration, håbløshed, stress, angst, udmattelse, rastløshed og depression.

Ingefær kan indtages på et utal af måder, Jeg elsker selv ingefær te, i mine, friskpressede safter, smoothies, ciabowls, og asiatiske retter.

Ingefær har et utal af effektive kemiske plantekomponenter. De væsentligste er de essentiel olieer camphen, a-pinen, b-pinen, zingiberene, geraniol, borneol, neral, geranylacetat, 1,8-cineol, citral, b-bisabolen, linalool, nerol, geranial og y- terpineol.

 • Muskatnød – Fordøjelsesbesvær, forstoppelse, forkølelse, feber, hovedpine, styrker appetitten, afhjælper kvalme og diarré, afhjælper alzheimers, søvnfremmende, afhjælper flatulens (oppustethed), gallesten, letter besværet åndedræt, muskel smerter, nervesmerter, afbalancerer mentruationscyklus, styrker absorption af effektive stoffer i kosten.

For sindet bibringer muskatnød selvtillid, opmuntring, effektivitet og spontanitet. Dette hjælper specifikt Vata typen med styrket ydeevne og tilfredshed, både på arbejdspladsen, i studier og i privatlivet.

Muskatnød smager skønt med søde kartofler, grøntsagspostejer og i alle “bløde” varme retter.

Tilsæt 4 til 5 dråber muskatnødde æterisk olie til dit badevand, det hjælper med at lindre stress, træthed, angst og mental udmattelse, ved at stimulere hjernens præfrontale cortex, og dens sensoriske nerver. Den dybe effekt og berigende duft af muskatnødolien har både en afgørende indvirkning på vores følelser og vor indre tilstande. 

Plantekemiske kompunenter; sabinene, a-Pinen, p-Pinen, terpinen-4-ol, limonene, y-terpinen, elemicin, a-terpinen, myristicin, p-phellandren, delta.-3-caren,  terpinolen,
a-Thujene.

 • Himalaya salt – Forebygger muskelkramper, regulerer væskebalancen, fremmer sund pH-balance i dine celler især dine hjerneceller, fremmer blodsukker balancen, styrker absorption af fødepartikler, understøtter åndedrættet, fremmer sinus (bihule) sundhed, fremmer knoglestyrke, regulerer søvnen (fremmer naturlig søvn), understøtter libido, og fremmer vaskulær sundhed.

Himalaya salt Indeholder mindst 84 naturligt forekommende sporstoffer i den naturlige mineralform, det gør sundhedaspektet ved naturlig Himalaya salt virkelig omfattende.

Salt er et krydderi som ingen dosha kan undvære ved at den støtter de fleste af kroppens komponenter, og rigtig mange af dens systemer til balance. Netop Himalaya salt højner og frembringer smagene af dine andre Dosha krydderier ved din madlavning.
Himalaya salt er salt krystaller i helt naturlig form, med alt den vibrationelle energi intakt. Derfor fremmer denne salt den sunde balance i din krop. De højt aktive elektrolytter støtter dit system til homeostase – balance i din indre biokemi, der befordrer din krops styrkede funktioner.

De bio-kemiske forbindelser i Himalaya salt ud over natrium og chlorid er: actinium, aluminium, antimon, arsen, astatin, barium, beryllium, vismut, bor, brom, cadmium, calcium, carbon, cerium, cæsium, chlor, chrom, kobolt, kobber, dysprosium, erbium, europium , fluor, francium, gadolinium, gallium, germanium, guld, hafnium, holmium, hydrogen, indium, iod, iridium, jern, lantan, bly, lithium, lutethium, magnesium, mangan, kviksølv, molybdæn, neodymium, neptunium, nikkel, niobium , nitrogen, osmium, oxygen, palladium, fosfor, platin, plutonium, polonium, kalium, praseodym, protactinium, radium, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, selen, silicium, sølv, natrium, strontium, svovl, tantal , tellurium, terbium, thallium, thorium, thulium, tin, titan, uran, vanadium, wolfram, yttrium, ytterbium, zink og zirconium.

De 70 allerbedste fødevarer til dig med Vata Dosha.

Frugt:

 1. banan

  2. appelsin

  3. grapefrugt

  4. Lime

  5. citron

  6. mango

  7. druer

  8. ananas

  9. kokosnød

  10. avocado

  11. agurk

  12. kiwi

Bemærk: Æbler og pærer er bedst bagt. Bær, vandmelon, cantaloupe og stenfrugter er bedst for dig om sommeren.

Grøntsager:

 1. søde kartofler

  14. kartofler

  15. butternut squash

  16. courgette

  17. grønne bønner

  18. snap ærter

  19. ærter

  20. majs

  21. asparges

  22. fennikel

  23. rødbeder

  24. ingefær (tilsæt som frisk krydderi)

Bemærk: Drop eller begræns specielt: løg, spinat, broccoli, blomkål og bønnespirer.

Mælke produkter:

 1. Økologisk sød mælk

  26. organisk og rigtig kværnet smør

  27. mozzarella

Drop: yoghurt sojamælk og skummetmælk

Kød:

 1. svinekød

  29. oksekød

  30. fisk

  31. æg

Bemærk: Hvis noget – kun i små i mængder og høj kvalitet

Korn og brød:

 1. havre

  33. mellem groft brød

  34. mellem grov pasta

  35. risnudler

  36. udon nudler

  37. ramen nudler

  38. vilde Basmati eller jasminris

Drop: brune ris, og “højt fiber”, flerkornsbrød, fuldkornprodukter og pasta.

Nødder og nøddesmør:

 1. rå mandler

  40. mandelsmør

  41. cashewnødder

  41. pistacienødder

  42. macadamia

  43. valnødder

  44. pinjekerner

  45. sesamfrø

Olier (til madlavning):

 1. ​​Olivenolie

  47. Kokosolie

  48. ghee

Sammensatte krydrede produkter

 1. surkål

  50. pickles

  51. Oliven, Oliven Tapenade

  52. Sennep

  53. ketchup

  54. Sriracha

Krydderier og urter:

55. kanel
56. muskatnød
57. nelliker
58. sort peber
59. himalayan salt
60. Spidskommen / kommen
61. fennikel frø
62. ingefær

Snacks

 1. frugt

  64. tørrede dadler

  65. tørrede figner

  66. rå nødder (ikke tørret ristet) med lidt salt

  67. brød med nøddesmør eller ost

  68. varm chai med sødmælk

  69. varmt naan eller fladt brød med smør + brød med citron peber eller/og kanel

  70. urtete: ingefær, kamille, tulsi

Vata Menu ideer

Morgenmad

Havregød med rosiner, skrællede mandler, ghee og kanel
creme lavet med sødmælk, tilsat stænk af kardemomme,
kanel, ahornsirup og dadler
Bagte æbler eller pærer med ghee og kanel

Frokost/aftensmad

Cremet aspargesuppe og varmet brød med smør
Tomatsuppe med grillet ost
Pasta med omrørte stegte grøntsager, sprinklet med olivenolie og hvidløgssauce
Sautérede grøntsager i olie eller ghee, sprinklet med varm pesto
Brændte / stegte grøntsager som rødbeder, butternut squash, courgette
og søde kartofler, stegt med olivenolie og rosmarin, drys med himalaya salt og peber.

Snacks

1-2 håndfulde af hver ting: rosiner eller/og mandler
Mandel smør og et lille stykke brød
Dadler rullet i revet kokosnød
Fig eller dato bar og glas varm hel, økologisk mælk
Hummus og pita, drizzled med olivenolie, tilsæt oliven
Bagt æbler eller pærer i ghee med kanel

Lad mandler ligge i blød natten over, så glider skrællene nemt af om morgenen
Kog en ting til frokost og spis resten til middag eller frokost næste dag

Dine unikke behov

Hvad enten du ønsker at indlogere dig på vor resorter på Sri Lanka eller i Indien vil vore Ayurvediske læger og eksperter guide dig til den mest effektive kost, urter, yoga, meditation og behandlinger, præcis efter dine unikke behov- til din specifikke fysiske og psykiske helbredsstyrkelse. Du vil opleve et indre styrkende skift, og en afgørende styrket forandring i dit overordnede helbred med vores Autentiske Ayurveda terapi.

Det er udelukkende muligt at finde din præcise Vkriti og Prakriti via en Ayurvedisk læge. Vores optimale sundhed og trivsel er afhængig af at få genoprettet den rigtige og fulde balance mellem vor tre doshas. Ved dette når vi fuld indre balance og helbredsmæssige og mental styrke, og derved harmoni i vor egen personlige indre og ydre verden, der giver adgang til vor styrkede udvikling som individ.

Vi har som mennesker vidt forskellige dosha balancer, præcis lige som vort fingeraftryk er helt unikke. Derfor anbefaler vi at du undgår at ligge din lid til en Dosha test på nettet.

Se vore afstressende og helbredende rejser til de smukkeste Eco-resorter med original Ayurvedisk og Mindfulness tilgang, helbredsstyrkende vegetarisk og økologisk forplejning og bæredygtige priser!

Her er du blot blevet overordnet indført i nogle elementer omkring vejen til fuld balance til dig med Vata Dosha type!

Vores bog

Vores bog “Recepten på naturlig Livsbalance” er nu lige på trapperne. Denne indfør dig naturligvis endnu mere deltaljeret i både Vata tyben, og også  helt omfattende i vejen til balance i kapha og pitta Dosha typerne. Bogen kommer også til at handle om hvordan forskellige olie udtræk, æteriske olier og kropsbehandlinger støtter netop din Doshatype og opretter balancen i dine to yderligere Dosha.

Bogen kombinerer endvidere de originale Ayurveda principper med den oprindelige Mindfulness tilgang. Det perfekte match til opløsning og forebyggelse af stress.