fbpx

Hvorfor dyrke Mindfulness?

Original Mindfulness er effektive metoder til forebyggelse og eliminering af stress, styrket selvforståelse og selv indsigt og dette ved ønsket om at arbejde i dybden med sig selv.

 

 

Mindfulness filosofi og redskaber er først og fremmest en proces til styrkelse af både det fysiske og mentale helbred. Indre ledelse via Mindfulness giver os mennesker mindre stress, mindre sygdom, fysisk velvære og større livskvalitet. Men hvad betyder livskvalitet? Vores definition af livskvalitet betyder mental overskud. Men hvordan opnår vi mental overskud og undgår stress i vores travle hverdag? Det svar kan vi give dig på et af vores mange kurser eller rejser. Læs mere her.

Mindfulness praksis, både i privat og erhvervs sammenhæng, er nu anerkendt også i hele den vestlige verden. Mindfulness strategiens positive og stærke effekt har evidens i tusindvis af undersøgelser og bekræftende resultater inden for neuro-videnskab og forskning i stress og helbred. Derved er Mindfulness nu almindelig tilgængelig praksis, og en afgørende factor blandt stadigt flere og flere danskere og virksomheder i Danmark.

 

Original Mindfulness er betegnelsen for den fulde og oprindelige Mindfulness tilgang. For mange er det overraskende at Mindfulness er langt mere og andet end stærke redskaber til forebyggelse og opløsning af stress, angst og depressionstilstande. Mindfulness er en transpersonlig Psykologi (Den Østlige psykologi) der rækker endnu dybere i os end vor vestlige tilgang til vort sind. Mindfulness er en integreret vej til selvhealing, selvterapi og selvrealisation.

Citat af en af Jeannes Mindfulness Mestre, Ven.Dhammananda Bhikkhuni. En munk der har undervist Jeanne i 30 dage, i det helligste tempel i Northailand – Doi Satip.

“I think I have seen the Western Mindfulness mistake. You are very able to distinguish things, but you are unable to keep all things together as a whole and complete understanding. Only full practice gives intended wholesome effect…… If you continue in this way, you will never be able to repair this concept to its origin in your part of the world.”

Hvad er Mindfulness?

Hos Life & Leadership er vi enige med Psykolog og ph.d. Jacob Piet fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitets Forskningscenter i definitionen af Mindfulness. Jacob Piet definerer Mindfulness således:

Mindfulness betyder “bevidst nærvær” og mange misforstår det som et begreb eller en fiks ide, der umiddelbart kan anvendes, men det er desværre ikke så enkelt. Mindfulness er derimod en færdighed, en måde at anvende opmærksomheden på, som kan trænes og forbedres over tid gennem vedvarende daglig træning, siger Jacob Piet. Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på, der er kendetegnet ved bevidst observation af det, som foregår i nuet, uden at dømme det. Når man er mindful, er man bevidst om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser i det aktuelle øjeblik med en venlig og accepterende holdning, og således holder man sig fra at evaluere indholdet som værende godt eller skidt. Man opfatter tanken som blot en tanke, der ikke nødvendigvis er et gyldigt udtryk for virkeligheden. Mindfulness er altså en færdighed, der skal opøves og trænes over tid for at virke som behandling.”

Jacob Piet siger desuden, at Mindfulness forbedrer tolerancen over for ubehagelige følelser, og den mindsker negative grublerier gennem større opmærksomhedskontrol. Derved forebygger den, at negative følelsestilstande fører til negative tankemønstre, som hos sårbare personer kan eskalere til en depression”.

Ifølge Jacob Piet anbefaler både den danske og britiske Sundhedsstyrelse metoden, fortsætter Jacob Piet.

(Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-hjaelper-mod-angst-og-depression)

Mindfulness er mere end nærværstræning. Mindfulness er den østlige psykologi som rækker lang dybere i sindet og psyken end den vestlige tilgang. Den originale form for Mindfulness støtter det enkelte individ og udvikler overordnet følgende ressourcer:

 • Stress håndtæring
 • Mental træning
 • Personlig empowerment og udvikling
 • Styrket gennemslagskraft
 • Personlig performance

Signalstoffer

Ved Meditationen udskilles en mængde signalstoffer fra forskellige områder i organismen og optages i hjernen. Disse signalstoffer videregives fra hjernens specifikke centre videre til blodbanerne, og derved påvirker stofferne alle hormonudløsende organer i kroppen.

Under meditation udskilles positive og helbredende signalstoffer og optages bl.a. i højre pandelap i hjernen.

Signalstofferne påvirker både vores sindstilstand og vor kropstilstand. Via det evige aktiverede signalstofsystem fra hjernen og hormonstofsystem fra kroppen bliver vi konstant påvirket af vor egen biokemi. Disse stoffer er bl.a. stress- og angstdæmpende og påvirker endvidere vor tanker, følelser, fysiologi,  emotioner og vores selvopfattelse positivt.

Denne positive sløjfe af signalstoffer og hormonstoffer har videnskaben indenfor de sidste år udforsket intenst og forskningen erkender at det er en banebrydende videnskab der er åbnet op for.

Denne viden har påvirket mennesket på utallige måder. Blot har vi i vores vestlige del af verden ikke integreret denne både fysiske og mentale helsebringende praksis i almindelighed.

Ved Meditation og gereral Mindfulnesspraksis påvirker du dine egne hjernebølger og din egen biokemi. Derved påvirker du psyke, din bevidsthed, din sindstilstand, dit helbred, din personlighed og din livsvej. Det er ikke hokus pokus. Det er et udvidet perspektiv på det at være menneske.

Nederst ser du rigtig mange fordele, du opnå ved at dyrke Mindfulness. Dit oxytocin og seroton niveau forøes betydeligt. Et Mindfulness forløb og derefter aktiv meditation vil åbne op for rigtig mange fordele:

 • Styrket energi, koncentration og innovation
 • Et større sted – og mere nuanceret perspektiv – at tænke, føle og agere fra
 • Styrket autentisk fremtoning og gennemslagskraft – frem for selviscenesættelse
 • Styrket mentalt og fysisk helbred
 • Styrket vedholdenhed og rummelighed
 • Forståelse for bevidst egen-påvirkning af sindets og kroppens Stress/Relax modus
 • Styrket følelsesmæssig intelligens
 • Stressafvikling
 • Selvudvikling
 • Evnen til at ændre fortidens narrativer
 • Styrket selvforståelse og selvindsigt
 • Det optimale udbytte af mental styrketræning
 • Styrkelse af kreativ adfærd – fremfor reaktiv adfærd
 • Styr på tanker og dybere forståelse af følelser
 • Forøgede og voksende perceptuelle evner – stærkere opfattelse og bredere forståelse
 • Opnåelse af evnen til selviagttagelse
 • Styrket gennemslagskraft
 • Bedre tolerance og overskud
 • Oplevelse og opbyggelse af selvindsigt, selvrespekt, selvaccept
 • Oplevelse og opbyggelse af kærlighed til os selv
 • Oplevelse og opbyggelse af taknemmelighed
 • Forstærket oplevelse og opbyggelse af empati
 • Oplevelse og opbyggelse af indlevelse i andres behov
 • Evnes større rummelighed ved modstand og pres, både i det indre og ydre univers
 • Evne til selverkendelse
 • Evnen til stærkere følelsesmæssig kommunikation
 • Øget tålmodighed
 • Voksende følelsesmæssig stabilitet
 • Voksende indfølingsevne
 • Voksende tolerance, med os selv og vor omverden
 • Voksende medfølelse, med os selv og vore medmennesker
 • Uhensigtsmæssige vaner formindskes
 • Afhængigheder reduceres og fjernes
 • Forøget kommunikation mellem vore to hjernehalvdele
 • Fald i potentiel psykiske sygdomme
 • Opløsning af bekymring og ængstelse
 • Afhjælpning af fobier og frygt
 • Større tankemæssig fokus og klarhed opnås
 • Forøget lytte færdighed
 • Forøget nærvær
 • Afhjælpning af søvnløshed
 • Forbedret indlæringsevne og hukommelse
 • Bedre koncentrations evne og intuition
 • Bedre kontrol med aggressivitet og vrede
 • Giver ro i sindet
 • Stadigt stigende lykkefølelse
 • Hjælper os med at opdage vort livsformål
 • Indsigt til selvrealisering
 • Evne til at identificere fastlåste overbevisninger
 • Evne til at identificere overlevelses strategier
 • Øget medfølelse
 • Forøgelse af vor følelsesmæssig modenhed
 • Forøget kvalitet af vore relationer
 • Bedre fungerende privatliv
 • Forøget selvværd
 • Forøget ansvarsfølelse for vore medmennesker og vor omverden
 • Oplevelse af styrket positivitet
 • Oplevelse af godt humør
 • Oplevelse af indre ro – selv i urolige omgivelser
 • Stærkere oplevelse af nuet
 • Oplevelse af opløsning af depressive tilstande
 • Oplevelse af større social kompetence
 • Oplevelse af forøget arbejdsglæde
 • Oplevelse af styrket mental kompetence
 • Oplevelse af forøget vitalitet
 • Oplevelse af forøget produktivitet
 • Oplevelse af forøget overblik ved større udfordringer
 • Oplevelse af forøget evne til at løse kompleksiteter
 • Evnen til at kunne tilgive forbedres
 • Oplevelse af forøget målrettethed
 • Oplevelse af forøget viljestyrke
 • Oplevelse af forøget evne til at håndtere pres
 • Opnåelse af højere intelligens
 • Sænker aldringsprocessen
 • Normaliserer iltforbrug
 • Forøger iltgennemstrømningen i kroppen
 • Forøger blodgennemstrømningen i kroppen
 • Sænker hjertefrekvensen
 • Sænker forhøjet blodtryk
 • Forøger fysisk udholdenhed
 • Sænker risikoen for hjertekarsygdomme
 • Fører til et dybere niveau af mental afslapning
 • Reducerer muskelspændinger
 • Nedsætter kroniske sygdomme som allergi, gigt etc.
 • Reducerer præ-menstruelle og menopause symptomer
 • Styrker immunsystemet
 • Hjælper med vægttab
 • Reduktion af frie radikaler
 • Formindsker vævsskader
 • Højere hud modstand
 • Bevirker fald i kolesteroltal
 • Nedsætter svedproduktion
 • Afhjælper hovedpine og migræne
 • Større velkoordineret hjernefunktion
 • Reduceret behov for medicinering
 • Forhøjelse af energiniveauet
 • Forhøjet tilbøjelighed til sportsaktiviteter
 • Forbedret ydeevne i sportslige begivenheder
 • Dybere indlevelsesevne og forståelse af dig selv og andre
 • Styrkelse af vort autonome nervesystem
 • Specifik påvirkning af højre hjernehalvdel – sansning og følelser
 • Specifik åbning og adgang til den dybere bevidsthed
 • Oplevelse af voksende lykke tilstand
 • Oplevelse af at stressen slipper sit tag i sind og krop
 • Oplevelse af voksende afslapningstilstand
 • Forøget livsglæde

Mindfulness kræver ikke særligt udstyr og er ikke kompliceret at lære. Det kan praktiseres overalt, på ethvert givet tidspunkt, og det er ikke tidskrævende. 15 min. per dag er en givende praksis. Mindfulness har ingen negative bivirkninger. Har du brug for et personligt sted at starte din guidning ind i Mindfulness-praksissen kontakt os venligst. Vi arrangerer løbende meditationskurser i Danmark og i udlandet. Læs mere om vores tilbud her.

Der er alt at vinde og absolut intet at tabe ved at invitere Mindfulness ind i dit liv! Med en endeløs liste over fordele er spørgsmålet  “hvorfor vælge at undlade Mindfulness?” 

Kontakt Life & Leadership