Integrering af original Mindfulness 

Nedenstående er vort 9 ugers Mindfulness forløb. Du undervises af vores dygtige og erfarne Mindfulness instruktør Jeanne. Jeanne har 25 års erfaring med original Mindfulness, som du kan læse meget mere om her.

9 ugers forløb henvender sig til dig som ønsker at:

 • Opleve de dybere perspektiver – og påvirkning ved Original Mindfulness Meditation?
 • Opleve de dybere perspektiver – og påvirkning fra Yoga ?
 • Opleve de dybere perspektiver – og påvirkning fra Åndedræts-bevidsthed?
 • Opleve samtlige originale Mindfulness redskabers påvirkning og værdi for dig – og dit liv?
 • Opleve hvordan du forvandler ubevidst frygt – til bevidst visdom og vækst?
 • Styrke din Selvkærlighed – og derved din kærlighed til andre, og til livet i særdeleshed
 • Have redskaber til at højne din frekvens, og bevidsthed, og derved opnå frugtbare indsigter og vækst?
 • Have klarhed til at træffe fuldt bevidste valg og veje fremadrettet i dit liv?
 • Kende og opleve forskellen på menneskelig smerte – og lidelse?
 • Leve et mere balanceret og ressource fyldt liv?
 • Opleve at fred og følelser, -også de store og stærke – danser sammen?
 • Kunne transformere alle typer af drænende følelser til læring og vækst ?
 • Kunne afdække de oftest ubevidste usunde mentale -”aftaler”, du indgår med dine relationer , både privat og professionelt?
 • Vide, hvordan du kan arbejde positivt og ressourcegivende med alle dine relationer?
 • Øge din personlige gennemslagskraft?
 • Vide hvorfor dine relationer udvikles positivt eller negativt?
 • Vide hvorfor 90% af alle intimrelationer lider, og hvad du kan gøre ved det, både som mand og som kvinde?
 • Inspireres til at se dit liv (og andres) i et nyt og større perspektiv?
 • Have helt konkrete redskaber til at forløse både personligt indre og relationelle konflikter?
 • Lade endnu større mængder liv og ressourcer strømme til dig, igennem dig – og fra dig?

Kan du identificere dig med ovenstående er dette forløb som skræddersyet for dig

9 undervisningsaftener med fokus på dig og hvordan du:

 • Oplever at kunne identificere og opløse dine stress-mekanismer.
 • øger din selvindsigt, selvforståelse, selvværd, selvtillid, selvrespekt og selvudfoldelse
 • oplevelsen af at arbejde med høje frekvenser – høj energi og høj bevidsthed
 • øger glæden ved at være dig
 • øger dit nærvær – harmoni og ro
 • øger dit fokus – indlæringsevne og koncentration
 • styrker din personlige frekvens og bevidsthed
 • oplever åbning til din essentielle gennemslagskraft og skaberkraft
 • forstærker kvaliteten af din selv-relation, og alle dine andre relationer
 • 9 berigende kursusaftener – med nærhed og fortrolighed fra dine meddeltagere
 • Follow up calls imellem alle sessioner
 • follow up Mails imellem alle sessioner
 • Face to face – Privat personlig guidning sæssion
 • Deltagelse i en lukket facebook gruppe til deling og sparring med de andre deltagere
 • Lækker let forplejning ved alle vore fysiske møder

DU…

 • Ønsker indførsel i og effekten af den originale Mindfulness strategi og praksis
 • Er nysgerrig på udforskningen af dit sind, – via styrket bevidsthed, øget personlig frekvens, og påvirkningen fra disse på selve livets vækst, udfoldelse og manifestation
 • Ønsker at kunne vende dine personlige udfordringer til indsigt, vækst og styrke
 • Ønsker at brænde igennem på et højnet bevidstheds og frekvensniveau – privat
  som fagligt
 • Er i relationer, du ønsker at, ændre/forbedre – intensivere
 • Er i gang med et karriereskifte eller sidder med jobmæssige udfordringer

Du er desuden nysgerrig på

 • Hvordan vi transformerer livssmerte og styrker livsnydelse
 • Hvad er forskellen mellem livssmerte og livslidelse
 • Hvilke behov du ”ubevidst” får tilfredsstillelse igennem både smerte, lidelse og nydelse
 • Hvordan du håndterer smerten og minimerer lidelsen?
 • Hvordan du kan skabe indre tilfredshed og harmoni, trods livets omskiftelighed
 • Hvordan du teoretisk, praktisk, oplevelses- og udlevelsesmæssigt vil opleve at arbejde med det originale Mindfulness fundament

Forløbet vil bringe dig i kontakt med din selv-medfølelse, selvkærlighed, livsglæde, intuition og din gennemslagskraft og derved også styrke både dine almene og dine intime relationer, igennem din klarhed i din k”ærlige relation til dig selv, og den derigennem styrkede klarhed i relationen til dine medmennesker.

Mindfulness giver os trin for trin forståelse for og adgang til de fem niveauer af vor menneskelig eksistens lag 

En stor del af den Mindfulness form der tilbydes i Vesten er hovedsagelig rettet mod det første lag – vor fysiske eksistensniveau.

Dette niveau handler om Mindfulness og tilgangens påvirkning af din helse igennem afslapning og stressreduktion.

Denne tilgang og personlige erfaring med Mindfulness, er dog blot en lille del af det fulde Mindfulness fundament.

Mindfulness er i realiteten en vej, der vil vise dig helt nye sider af din personlighed og sætte dig i kontakt til din sjæl, der er din essentielle natur – Fuld af livskraft.

Vor fem eksistens niveauer er:

1.det fysiske lag (kroppen).
2.det biologiske lag (nervesystem, celler, hormoner og signalstoffer )
3.det mentale lag (tanker og følelser)
4.det spirituelle lag – (din dybere natur og essens (sjælen)

5.dit femte lag er ånden – i dette lag er – energien og frekvensen af din religiøsitet.
I Mindfulness tilgangen er dette lag Personligt – dette lag vil naturligvis også styrkes via din originale Mindfulness praksis. Blot er din religiøsitet et personligt anliggende.

Ultimativt vil den fulde Mindfulness strategi naturligt føre dig ind på din livsvej (Dharma) og også bibringe dig den naturlige oplevelse af, den større helhed du er en del af.

Når vi oplever kontakt til vor essens ( sjælskontakt ) vil vi styrke forbindelsen til denne ved at arbejde med de stadigt stærkere lag af vore ni niveauer i selvindsigt, der svarer til vore ni bevidsthedsniveauer.

Her oplever du hurtigt hvor kraftfuld og fantastisk skabende du er og allerede er langt mere i mål end du forestiller dig.

Alt hvad du har i dit liv er summen af dine bevidste og automatiserede valg

Summen af titusindvis af små og større valg.

Hvad værre er, omkring 95% af valgene foregår i din underbevidstheds mørke. Du tænker godt nok over dine valg, blot er din almindelige dagsbevidsthed styret af vanetanker, og de vante følelser disse medbringer ind i din dagsbevidsthed og derved  i enhver af dine oplevelser, så du TROR du selv står ved roret af dit liv!!

Hele vor kapacitet for styrket livskvalitet, afhænger fuldstændigt af hvordan vi gennem den fulde tilgang til vor bevidsthed kan transformerer ressourcedrænende indre tilstande og  derved ændre tilgangen til vor ydre oplevelser. Derved  kan vi respondere med stadigt styrket og klar bevidsthed på vore valg til et bevidst liv fremover.

VIDSTE DU AT?

 • At du har uanet skaberkraft i dig, og i princippet på alle måder, er i stand til at skabe og udleve det liv du ønsker dig og længes efter?
 • Din underbevidsthed konstant er på banen, – Den styrer og former omkring 95 af dit liv –Derved er omkring 95 af dine valg i livet udelukkende baseret på dine ubevidste automatiserede positive som negative overbevisninger og overlevelsesstrategier, der ofte er opstået og fastnaglet i din hjerne, og dit sind meget tidligt i dit liv?
 • Dit underbevidste sind er en million gange kraftigere end dit dagsbevidste sind.- Du rejser altså igennem langt det meste af dit liv – fra din underbevidstheds dybe forud- programmeringer – på ret konstant og ubevidst ”REPLAY”?
 • En enkelt – ubevidst negativ og grundlægende personlig overbevisning – såsom (Du mangler intelligens, – Du mangler overblik,- Du mangler det rette udsende, -). Fyld selv ind – Du mangler.. kan sænke din personlige frekvens permanent,- og derved stoppe dig i at leve det helt autentiske liv du  kan – og ønsker dig?…
 • Den oprindelige og originale Mindfulness tilgang vil styrke din bevidsthed, så din frekvens vil højnes til stadighed.

Vidste du desuden at?

 • At når du forsøger at forstå, erkende og heale dig selv fra dit almene bevidstheds niveau via positive tanker,- positive affirmationer,- refraiming,- fokusering på en ny overbevisning, med videre. – udelukkende får en kort ”feel good” oplevelse- DU RYDDER OP, Flytter Rundt På, OG GØR RENT, I EN UENDELIGHED – I DE TING DU ØNSKER AT SLIPPE OG SMIDE UD!!!
  Det vil med  andre ord betyde at du bliver boende på samme “lavere” etage i dit mentale hus – selvom du hellere end gerne vil flytte højere op, og ende  i Penthouse lejligheden – Med den største udsigt!
 • OPRYDNING OG RENGØRING giver dig plads til mere intellektuel viden. Det vil aldrig kunne flytte dig  væk fra din underbevidstheds overbevisninger. Forståelsen og oplevelsen af sindets mekanismer åbner op for udsmidning og bortskaffelse. Det skaber den plads du har brug for til et friere og stærkere DIG!
 • Dine auto-mekanismer må mødes og opløses ved at møde dem i de dybere bevidsthedslag de eksisterer i.
 • At du er oppe imod din underbevidstheds stærke skjulte forud programmeringer- en kamp din almene bevidsthed aldrig kan vinde – da din underbevidsthed er en million gange mere overbevisende end din almene – ofte automatiserede bevidsthed?
 • At virkeligheden er,- du først opnår bevidste valg, styring, styrke og udlevelse af dit fulde potentiale, når din underbevidstheds ubevidste kontrolmønstre bliver erstattet og forløst ved mødet med disse programmeringer.
 • At derved vil din klare bevidsthed og accept omkring disse begrænsninger, forstås og opløses til  bevidste stærke tilvalg i dit liv?
 • At du KAN opløse ALLE dine ubevidst betingede mentale mønstre (ubevidste overbevisninger og overlevelses strategier). Dette på en højere ”frekvens”, et højere , bevidsthedsniveau.

Modulerne

Del 1- Niveau 1.
(Forløb over 3 første Kursusaftener)

1. Åndedrætsbevidsthed
Opdagelsen af du kan identificere og opløse dine stress-mekanismer.

 1. Bevidsthed og Vilje
  Du opdager dit uautomatiserede og sande selv og ønsker at bringe det til udfoldelse.
 2. Relationen til dig selv
  Forståelse for at relationen til dig selv, er afgørende for hvordan du indgår i, og oplever relationer med andre.

Hver gang vi møder et andet menneske, indgår vi en række ubevidste ”aftaler” der er styret af vor ubeviste sind.
Vi kigger på de ubevidste “aftaler”, vi hele tiden laver i vores relationer.
Du får redskaber til at kunne aflæse, hvilke dele af dit ubevidste sind, der er i gang i forhold til specifikke relationer i dit liv.

Vi vil bl.a. arbejde med:

 • De venskabelige relationer og hvordan vi ved at afkode vores ubevidste aftaler med hinanden, kan hjælpe hinanden til at vokse endnu mere.
 • De nære kærlighedsrelationer og balancerne mellem det feminine og det maskuline (der skaber kemien og elektriciteten)
 • De professionelle relationer, og hvordan vi kan bruge os selv på mange måder for at manifestere forskellige resultater.

På del 1 fokuserer du altså på opdagelsen af dit dybere jeg, der er bag dine umiddelbare og automatiserede tanker, følelser og handlinger, og de fortsatte perspektiver og valg der følger med disse.

Det er oplevelsen af den VÅGNE iagttager – (din Meta bevidsthed.) oplever og gør personlige erfaringer med det begyndende rene nærvær, der opstår når vi befries fra tankestrømmens automatiserede aktivitet, og dine følelsers reaktive responderen på dine oplevelser – indre som ydre.

I denne gryende styrkede og langt roligere bevidsthed opstår både evnen og viljen til at være hel. Viljen til at leve og udfolde sig autentisk.

Her udforskes, udleves og erfares på det dybere personlige niveau via de to grundlæggende Mindfulness meditationstyper: Fokus meditation(Åndedræts og Nærværs meditation) og Værens meditation, for derigennem at afklare din nuværende ubevidste identifikationer og bindinger igennem bevidsthed, og hvad DU dybest set ønsker dig fra livet (dit livsformål).

Del 2 Niveau 2.
(4 Kursusaften)

Kærlighed-visdom. Du opdager at selvkærlighed åbner vejen til en dybere evne til at elske andre – og selve livet!

Du fokuserer her på at åbne hjertet for din stærkere frekvens af bevidsthed, en bevidsthed der rummer alt hvad der eksisterer i vort sind, uanset om det er mørkt eller lyst. Det udvikler det rummelige accepterende hjerte, og en strøm af ”Loving-Kindness” både til dig selv – og til verden omkring dig. Det vi kan rumme via kærlig selvmedfølelse i os selv, kan vi også favne i andre. Det vi forstår i os selv, fører til visdom i forbindelse med vor omverden. Vi vil arbejde med hjertets accepterende væren som udvikler vores kapacitet for kærlighed og visdom.
Loving Kindness –”Hjertemeditationen” vil være i fokus på dette modul.

Del 3. Niveau 3
(5 Kursusaften)

Den Oplysende Intelligens (Visdom) – Du ser og oplever livet fra helhedens perspektiv

Dette modul åbner dit sind for det indre kollektive netværk af energier, som du nu har kontakt til. – Vor fem eksistensniveauer.
(se længere nede).
Denne erfaring giver dig nye perspektiver på dit sjælsformål og den mening dit liv udfolder.
Gennem den refleksiv og receptiv tilgang til Mindfulness – og dig selv,  vil du lære at modtage inspiration fra de højtfrekvente lag af af din bevidsthed (din essens) og stimulere dig selv og dit netværk med lysere energier (stærkere frekvenser), således at du bidrager med væren og oplysning på et højere bevidsthedsniveau.

Del 4. Niveau 4 (6 Kursusaften)

Harmoni – Du bringer lys ind i mørket – så der større indsigt og  meningsfuldhed

Sjælens grundtone er harmoni, glæde og skønhed, og at få denne energi til at afspejle sig i din personligheds liv, kræves ofte mange intense kampe med konfliktende kræfter af disharmoni fra vor “tungere” lag – af vor eksistens.- Vort ubevidste.

Indsigts Oplysende meditation er en af de mest effektive metoder til at forvandle de fastlåste mønstre i bevidstheden.
Gennem selvindsigt kan vi befri de delpersonligheder og den bevidsthed, der er fanget i fortidens gamle historier og bringe den ind i den større bevidsthed,- via hjertets væsen, rummelighed og væren. På denne aften oplever vi hvordan sind og hjerte arbejder sammen.

Del 5. Niveau 5
(7 Kursusaften)

Min Egen Sandhed

Jeg ser min virkelighed som den er – og jeg som jeg er!

Dette modul vil have fokus på Sandhed Kontra Fortolkning. Vi oplever og forstår at vi alle udlever vor egen opfattelse af virkeligheden.

Via Self Compassion  – Selvmedfølelse erfarer vi nu  hvordan forholdet til de udfordrende elementer i vor livshistore og i vore relationer mildnes og trancenderes
Vi forstår også at vi kan ændre vores forhold til vor fortid – og derved gå en lysere
fremtid i møde.
Udover tilgangen med Self Compassion, vil vi, anvende indsigtsmeditation – som dynamisk meditation,- den koncentrerede refleksion over en person eller et aspekt, vi ønsker at forstå i dybden.
Mindfulness tilgang og meditation vil, afsløre mange af de illusioner, vi har bygget op omkring os selv og livet.  – så  vi opdager i dybden hvilken visdom der er ved at forstå sig selv – og hvordan den vil opleves som at kunne forholde os til og forstå andre!!

Ved at arbejde med din Essens (sjælens ) frekvens kan du skrælle lag efter lag af falske selvbilleder, projektioner, illusioner og nå ind til den nøgne og fine helhed. Kvaliteter som styrket visdom, selv”k”ærlighed, autentisitet, præcision og krystalklar intuition og skelneevne er naturlige resultater, af dette niveau i Mindfulness tilgangen.

Del 6. Niveau 6
(8 Kursusaften)

Hengiven oplevelse – Jeg overgiver mig til noget der er større i mig – og uden for mig!

I hjertet lever vores kærlighed til det der er godt, sandt og smukt og det virker som en katalysator for det der opløfter os og forener os med det der er større end os.
Det er gennem denne opløftelse, at vi oplever, at vi ikke er alene. Der er ”noget stabilt derinde” som vejleder os og støtter os når livet er svært, – og der er noget der “holder os – derude”, således at vi kan være rolige i stormen, når vi selv og andre har det svært.
Ved at i forbindelse og  samarbejde med de højeste frekvenser i vor personlighed, oplever vi at være en  del af de større universelle energier, der løfter os op i en ”højere” verden, og som skaber flow og mening i vores liv.

Del 7. Niveau 7
(9 Kursusaften)

Skabende manifestering – Jeg skaber indefra og ud, i oplevelsen af resonans  med min indre og ydre verden!

Det sidste modul vil fokusere på selve den skabende proces med at bringe en ide eller intention ud i fysisk virkelighed – til manifestation. Vi vil vide hvornår vort ego råber – vor sjæl kalder og vort hjerte hvisker!!
De dybe skabende lag i vor essens er baseret sig på sindets skabende kraft og  opdagelsen af, at vi kan skabe i den rene forbindelse til vor essens, uden tilknytning til vort egos behov, skabt af  automatiserede tanker, følelser, drifter og ubevidsthed.
Hovedfokus er at forstå at skabe helt konkrete fysiske manifestationer og virkninger i livet gennem din høje frekvens, rene vilje og bevidste intention – via tankens skabende kraft.

Jeg ved, hvad det kræver af mod, tillid og overgivelse at få nye tanker og tilgange til dig selv, til at manifestere sig i konkrete forandringer i dit liv. Vi ser derfor sammen de lag af frygt, skjulte drømme og levet liv, der skal ses i øjnene i din nye stærke manifestations og skaberkraft.

Du vil hurtigt opleve at den mindfulde tilgang til dig selv og dit liv, åbner dig i en støttende og åbnende selvmedfølelse, selvaccept og selvkærlighed. l den ånd finder vi sammen i den blideste og kærligste måde for dig at være modig på. Både med hensynet til dig selv, dit private  og også det professionelle aspekt i dit liv.

Mindfulness er blandt andet en effektiv metode, til at opløse din psykologiske arv, og derved frigøre dig for hvordan dine forældres, eller andre tætte omsorgspersoners opdragelse og indflydelse indvirkede på din uautentiske opbygning eller/og autentisk nedbrydninge af dit selvværd og/eller din selvtillid, fra da du var barn.

Du vil opleve lettelsen ved frigivelsen af den hæmmende følelsesmæssige energi, der har været bundet op i dit ubevidste sind og nervesystem. Du vil opleve den fornyede indre styrke og det personlige indblik og overblik, der giver dig fodfæste, til at tage nye spændende og nærende tiltag, og givende livtag, med udgangspunkt i dine personlige styrker og  unikke kapaciteter.

 

Din intention ved deltagelse

Hvorvidt du deltager i forløbet på grund af det omfattende teoretiske indhold, eller fordi du er klar til indre (og ydre) transformationer er underordnet – Blot må du før starten på dette Advanced Grundforløb, gøre dig klart – hvad din intention for deltagelse er .

Advanced Mindfulness grundforløb giver dig en lang række personlighedsudviklende, relationsopbyggende, energigivende og livsbekræftende redskaber. Via formidlingen på en nænsom og direkte facon, kommer forløbet til at producere nye tanker og følelser i dig- uanset hvad.

Forløbet er som en helhed skabt ud fra min viden omkring Mindfulness som et fantastisk redskab til os alle, til at være selv-theurapeutiske – via læring i den buddhistiske psyko-spirituelle udviklingsmetode – Mindfulness, som oprindeligt er en tusinde årig viden om menneskets mulighed for vækst igennem psykologisk og spirituel forståelse og oplevelse.

Dine Fem eksistentielle niveauer (Skandaer) er:

 1. Dit fysiske lag : Kroppen – bevægelse og fysisk pleje af kroppen, den elementære oplevelse af din fysiske krop i bevægelse.– Og den ofte automatiserede bevægelse af sindet, automatiske tanker, følelser og reaktioner.
 2. Dit biologiske lag : Nervesystem, celler, hormoner og signalstoffer – kirtler og organer – En både viden og oplevelse af at du SELV er i stand til at påvirke dine biologiske systemer – nerve, hormon, signalstof organ systemer, og endda dine hjernebølger.
 3. Dit mentale lag : Oplevelsen af at kunne selv-regulere indtryk, tanker, følelser, indre tilstande og egen adfærd – Oplevelsen at kunne transformere svære Emotioner “energimæssige gamle aftryk i kroppen” – og opnå indsigt i din sande natur – DIN ESSENS.
 4. Dit spirituelle lag :– Dit essenslag – den dybe indsigt i din sande natur – Du har her integreret dit hjerte med din bevidsthed, og lever fra din Essens “sjælen” også kaldet laget med så høj personlig bevidsthed, at du lever i “Fri Vilje”-
 5. Dit femte lag er ånden : – i dette lag er – energien og frekvensen af din religiøsitet eller det der er større end dig – det der “holder” dig.

Kursus Sted
København Kulturhuset Jemtelandsgade 3
(Sidegade til Holmbladsgade)
2300 københavn S.

TILMELDING OG BETALING

Pris 4.800,- kr – Early Bird 4.300-kr. ved tilmelding og betaling 30 dage før kursus opstart

Skriv eller ring til os, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Klik her.