fbpx

 

Når du Tager Dig Selv – Og Mindfulness Seriøst

                           —————————–

  Think It – Feel it – Change It – Live it!

    (Siden er en omfattende indførsel i  Grundkurset i Advanced Mindfulness)

              Konkret tilgang og indhold på de 9 Moduler finder du her

Advanced Mindfulness – Er betegnelsen for den fulde og oprindelige Mindfulness Tilgang. For mange er det overraskende at Mindfulness er langt mere og andet end stærke redskaber til forebyggelse og opløsning af Stress, Angst og Depressionstilstande – Mindfulness er en Transpersonlig Psykologi – (Den Østlige psykologi) der rækker endnu dybere i os, end vor vestlige tilgang til vort sind – Mindfulness er en integreret vej til Selvhealing, Selvterapi og Selvrealisation!!

Advanced Mindfulness Grundforløb bygger på mange års uddannelse, over 25 års personlig erfaring, og en bundsolid viden omkring Mindfulness,- dette som et originalt og helstøbt personligt værktøj og begreb,- i både praksis, oplevelse og udfoldelse – til din forståelse, erfaring og udvikling igennem alle dine 5 eksistentielle lag, som bibringer udfoldelsen og udlevelsen af hele DIG!!

Fundamentet i Mindfulness tilgangen er altid stress forløsning, via autentiske og gennemprøvede Metoder og tilgang.
Derfra er tilstedeværelsen og nærværet “groundet” i dig, til den dybere indførsel i din personlige vækst – DIN SELVREALISERING – via den oprindelige Mindfulness tilgang.

=============

ER DU OGSÅ KOMPROMILØS – (Omkring din tilgang til Mindfulness)??

VI er nemlig fuldstændigt kompromiløse, når det gælder både originalitet, kvalitet, etik og guidning, ind i det grundlæggende og fulde Mindfulness fundament –
Denne omfatter originalt den omfattende Psyko/Spirituelle østlige viden og tilgang til vort Sind & Hjerte – og den Psyko/Fysiologiske tilgang og forståelse af vor krop og vort sinds evne, til at påvirke kroppens biologi, vor hjernebølger, og vor personlige energi frekvens!!

Lige så aldeles kompromiløse er vi, med hensyn til vor nærværende og skelsættende tilgang til DIG, og Dit personlige projekt på din Mindfulness vej.

Vor kompromiløshed handler i allervæsenligste grad – om den høje standard i vor skelsættende uddannelser, af Advananced Mindfulness lærer, guider og Teacher Trainnes. Der hersker ingen tvivl om hvornår og hvorledes der undervises på vor ekspanderende Advanced Mindfulness uddannelser, på Niveau 1. – 2. – og 3.
Se vore eksamensgivende 14 og 24 måneders uddannelser nederst i posten.

Du  vil altid opleve det nærende nærvær, og en den højeste standard og tilgang til Mindfulness spektret – Du vil opleve at være i gode og mindfulde hænder.

=====================================================

UDTALELSE FRA DELTAGER I SIDTE UGE – FRA VOR ADVANCED MINDFULNESS WORKSHOP

Efter at ha’ været til dette vidunderlige øjenåbner af et originalt Mindfulness grundforløb, føler jeg at jeg har fundet min videre færd i Mindfulness… HER er det jeg har søgt! ❤️

Jeg har en baggrund forankret i den “anden lejr” af Mindfulness tilgangen.
Et 8 ugers kursus løftede en lille flig af noget større, og jeg blev hjulpet ud af det psykiatriske system og fik snuset en SMULE, til en langt mere omfattende selv forståelse af mir sind og min større essens. Herfra blev min nysgerrighed vagt!
Der mangler bare noget afgørende fundamentalt og dybererækkende i “den lejr”.

Det hjalp du mig med at få bekræftet og oplevet i dette forløb.
Jeg har brug for at komme til roden af Mindfulness – og derved mig selv, og jeg tror at du og den oprindelige Mindfulness, vil være det perfekte valg og den helt rette sti for mig til min videre længerevarende uddannelse i Mindfulness.

Min fremtid ser jeg være et virke, hvor jeg gennem Mindfulness & meditation kan hjælpe andre, ved at lade mig hjælpe med at styre andre uden om samfundets “kassesystemer” og ind i at mærke deres virkelige essens – og store personlige muligheder.

Jeg håber og krydser alt og sender et stort ønske ud i universet om at blive hjulpet, på vejen videre ind i den oprindelige Mindfulness. ❤️

===============================================

Livet er federe live! –

At Mindfulness opleves igennem kroppen er sandt –
Vor selvforståelse & selvindsigt er sindets styrkelse

Det afgørende og allervæsenligste er – at din selvopdagelse og selvrealisering, går hele vejen igennem dit tilgængelige spektrum for transformation – via din styrkede bevidsthed. Mindfulness er din personlige opdagelserejse.

For at kunne integrere vor fem eksistentielle lag ved voksende bevidsthed – må vi opdage dem og erkende hvad de indeholder af gaver for vækst – Et for Et  –  Lag for Lag!

Dine Fem eksistentielle niveauer (Skandaer) er – 

1. Dit  fysiske lag : Kroppen – bevægelse og fysisk pleje af kroppen, den elementære oplevelse af din fysiske krop i bevægelse.– Og den ofte automatiserede bevægelse af sindet, automatiske tanker, følelser og reaktioner. 

2. Dit biologiske lag  : Nervesystem, celler, hormoner og signalstoffer – kirtler og organer – En både viden og oplevelse af at du SELV er i stand til at påvirke dine biologiske systemer – nerve, hormon, signalstof organ systemer, og endda dine hjernebølger.

3. Dit mentale lag :  Indtryk, Tanker,  følelser, indre tilstande og adfærd – Oplevelsen at kunne transformere svære Emotioner “energimæssige gamle aftryk i kroppen” – og en begyndende indsigt i din sande natur – DIN ESSENS.

4. Dit spirituelle lag :–  Dit essenslag – den dybe indsigt i din sande natur – Du har her integreret dit hjerte med din bevidsthed, og lever fra din Essens “sjælen” også kaldet laget med så høj personlig bevidsthed, at du lever i “Fri Vilje”- 

5.  Dit femte lag er ånden  : – i dette lag er – energien og frekvensen af din religiøsitet, eller det der er større end dig – det der “holder” dig.
I Mindfulness tilgangen er dette lag Personligt – dette lag vil naturligvis styrkes – blot er din religiøsitet et dybt personligt anliggende.

13256017_1109536192439215_5708218091418686182_n

The REAL Secret
“Hemmeligheden” der medfører personlig skabelse og reelle manifestations evner af det du virkeligt ønsker

Den væsenligste del af vor praktisering og oplevelse i dette forløb, er oplevelsen af hvordan vi egenhændigt, både kan påvirke skabelsen af nye og

selv-styrkende neuron forbindelser i hjernen, og endda påvirke vore hjernebølger til stærkere frekvenser, der afføder alt fra både glæde, energi og overskudsoplevelser,- til mental styrkelse, bedre hukommelse, og ikke mindst vor rejse til hjertet.

Ved åbningen af vort ubevidste sind, “trancenderer” vi til nye og klarer bevidsthedsniveauer.
Det lyder meget Hokus Pokus agtigt!! Det er det så langt fra – Du vil opleve det helt naturligt – Det er en kraftfuld oplevelse, der medfører åbningen af din medfødte evne – til at skabe præcis det du ønsker, fra dit essensplan – “The Real Secret”.

Dette fulde spectrum af Mindfulness – tilbyder de færreste Mindfulness udbydere, i deres tilgang og opfattelse af begrebet “Mindfulness”.
(læs mere om neurofysiologi,- styrkelse af dine hjernefrekvenser, din personlige viberation og medfødte manifestationskraft “skaberkraft”, nederst i indlægget)”.

                              =====================

Du vil blive indført i at arbejde med de fulde autentiske Mindfulness komponenter der, indbefatter vor fem lag af eksistens og udfoldelse.

Tilgangender fremelsker en levende, fleksibelt og organisk vej til din personlige udvikling.
Som deltager i forløbet får du reel viden og en lang række af enkle, brugbare værktøjer, der er lette at implementere i din dagligdag, til din fremadrettede mindfulde vej i livet.

Dette grundlæggende og advanced Mindfulness forløb, er din mulighed for indførsel i de fulde Mindfulness komponenter, og derved for dig der ønsker at arbejde med de 5 helt afgørende og dyberegående personlige aspekter i Mindulness tilgangen. 

1 – fra det psyko-fysiske aspekt,- oplever vi os selv og vor krop fra vor intellekt,- og fra den konkrete oplevelse af kroppen efter motion og fysisk udfoldelse.
Vi påvirker os selv forbigående – uden at forholde os til mere transformerende tilgange til os selv og vort liv
Vi lever overvejende ved habituel viden – og automatiserede vaner 

2 – Fra det Psyko-biologiske aspekt,- (herfra løftes og styrkes din fysik og dit helbred, via din egen naturlige evne til mental og fysisk healing – ved oplevelsen af din naturlige evne til at påvirke din indre biokemi – Alkymi).
I det eksistentielle lag får du indsigt i vejen ud af den arbejdsrelaterede stressfaktor, plus værktøjer til hvordan du fremadrettet anvender Mindfulness som et værn mod stress.

 3 – Fra det Psyko-mentale  aspekt (her får du klarhed og retning i dine tanker og følelser, og forløsning af både tanke og følelsesmæssig stress.
Ved di  styrkede  evne til mental klarhed – oplever du din egen påvirkning af din sindstilstand
 til enhver tid!
Fra det psyko-mentale fundament oplever du at kunne behandle dig selv og din omverden kærligere, og du oplever at kunne håndtere svære tanker og følelser, og også svære relationer med langt større lethed.,- Som det Største og vigtigste,- en indsigtsfuld, kærlig og styrket relation til dig selv – og derved også til alle andre i dit liv!

4 – Fra det essentielle Psyko-Spirituelle aspekt,- (Ved mødet med dig selv, ved en stærkt hjerte og sjæls kontakt – dit essens niveau),- oplever du indre styrkelse, klarhed og retning på dit dybeste personlige plan,- dette via mødet mellem din spirituelle og psykiske kerne.
Ved denne integration af dig selv på alle niveauer.- evner du at arbejde dybt med dine højeste bevidsthedsniveauer (Se de ni personlige indsigts niveauer nedenfor), og du inviterer du et stærk fundament af helheds og helbreds aspekter ind i dit liv.

5 – Det religiøse aspekt – Ved dine højeste viberationer af bevidsthed – vil du opleve en
forstærket forbindelse til dit eventuelt religiøse Jeg – Dit forhold til der er større end dig selv. Som før nævnt er dette eksistensniveau personligt, i forbindelse med Mindfulness termenologien – Vi udforsker dette område i det omfang deltagerene har spirituelle oplevelser og/eller bevidsthedsfænomener de måtte have belyst, eller ønske vejleding i.  

13230186_10208890301112119_7437406991305139227_n

==========================================================================

Hvad tilter dig og hvad trigger dig ?


Du får klarhed over, dine indre følelsesmæssige ubevidste og bevidste psygiske smertetriggere, samt de ydre påvirkningstriggere der tilter dig i hverdagen.

Du indføres i den vigtige viden – hvordan du rummer og transformerer disse smerter og stressorer i livet, til dine personlige indsigter og styrker, og til dine stærke bevidste valg.

Du indvies i hvordan du langt bedre rummer og opløser både psykisk og fysisk smerte og ubehag.

Du får forståelsen af, hvordan du langt lettere afgør svære situationer, og transformerer svære relationer.

Du inviteres ind tilstanden af, hvordan du ubetinget kan elske dig selv, andre mennesker og selve livet.

Som det første og vigtigste,- oplever du en “selv”indsigtsfuld og styrket relation til dig selv.

========================================================================

nomudnolotus

              “JUICE FOR THE SOUL” 

Du vil yderligere opleve hvordan du både forebygger, opløser, og/eller styrkes efter stress – og styrkes efter de psyko-fysiologiske sygdomsaspekter der er i kølvandet på stresstilstanden.

Er og du klar til at, – udover at være i kontakt med det almene Mindfulness aspekt,- at komme dybere i din personlige udviklende bevidstheds og udfoldelsesproces (i kontakt med din dybere essens og din unikke livskapacitet),- og via styrkelse af dit mentale og fysiske helbred, og endvidere forøgelse af dine mentale kapaciteter.

=======================================================

“HEMMELIGHEDEN !!” 

VIA MINDFULNESS ÅBNES VI TIL LIVET.
VED AT STYRKE OG UDFOLDE VOR ALLEREDE IBOENDE KVALITETER

1. Selvkærlighed
2. Selvmedfølelse – Selvindfølelse
DERFRA UDFOLDES VOR;
3. Selvforståelse
4. Selvindsigt
DERFRA ÅBNES VOR
5. Selv-bevidsthed
6. Selvrespekt
DERFRA STYRKES VOR;
7. Selvtillid
8. Selvværdi
HERFRA OPSTÅR VOR
9. Selvrealisering – Selvaktualisering

VORE INDRE AUTENTISKE STYRKER – og vor frie viljes vej – Vor stærke evne til skabelse og manifestation!!!

DET ALLERMEST GIVENDE!

–Den mest udfordrende, givende og afgørende tid i vort liv er, når vi overgår fra en “før version” – til en “ny” version af os selv.- Lad det være understreget,- intet er galt ved den gamle version, vi tager naturligvis os selv med hele vejen.
Blot vil vi via voksende selvindsigt og styrkede bevidsthed, forstå at møde os selv, og derved også vor omverden- helt og fuldt!

======================================================

Bouddha et Bien-être

ESSENSEN

Dette advanced Mindfulness grundkursus, er for dig der ønsker at arbejde med de dyberegående aspekter i  den fulde Mindfulness termenologi.
Dette via både de specifikke afbalancerende, harmoniserende og udviklende Psyko-Mentale, Psyko-fysiske og Psyko-Spirituelle aspekter – altså de vigtige helhedsaspekter og helbredsaspekter i Mindfulness.

Det er naturligt at vi føler os udfordret i denne overgang, af vor vækst og transition.- Derfor er det en stor indre lettelse, at det første forløsende, vi oplever i vort bekendtskab med Mindfulness,- netop at vi opløser – både frygten for at give slip på det gamle, og ængstelsen for at møde det nye. 

Essensen i Mindfulness, erfares fra opstarten af forløbet,- oplevelsen af indre styrke og retning, netop i denne overgang, til dit “vågne” liv.

=======================================================

Positive reinforcement word Compassion engrained in a rock

DANSEN MED VORT EGO OG VOR SJÆL

Vort ego er blot vort sinds vogter, der fastholder vor ubevidste angst for forandring… Via selv “k”ærlighed og selvmedfølelse, vågner vi op til bevidstheden omkring hvilke intentioner der tjener vort Ego, og hvilke der nærer vor Sjæl.- Med denne indsigt, vil vi til stadighed øge vor personlige klarhed, vækst og skaberevner.

Via denne dybe selvindsigt, transformerer vi vor modstand, angst og frustration, til livsmod, livslyst og livsglæde, og vil til stadighed højne vor viberation.
Forløbet er derved for dig der er klar til at, – udover at være i kontakt med det almene Mindfulness aspekt,- at komme dybere i din personlige udviklende bevidsthedsproces, og endvidere i din mentale styrkelses og ekspansions proces.

==========================================================

Når vi oplever selvforståelsen, bryder vi vor biologiske og sociale arv

“Fra det Psyko-Logiske Drama – Til den psyko-Logiske Karma”

En stor del af vore begrænsende tanker, overlevelsesstrategier giver os manglende tro på egen værdifuldhed
På grund af et dårligt / negativ selvbillede, er det desværre alt for nemt at stagnere i en ubevidst låst selvopfattelse.
Dette selvbillede er oftest grundet den negative psykologiske arv fra vores forældre (omsorgspersoner).
Denne arv trækker dybe spor i os, og er med til at fastholde oplevelsen af vor ringe selvindsigt, selvtillid og selvværd.

I kraft af vor forståelse – og medfølelse for, at vor forældre (omsorgspersoner), i al ubevidsthed overfører de samme emotionelle udfordringer, deres forældre var oppe imod, videre til næste generation.- Giver det os muligheden for at opløse denne psyko-sociale arv – Vor følelsesstyrede livshistorie.

Ved at vi får indsigt i hvorfor, og derved den fornødne forståelse og mentale kapacitet til at ændre disse overførte følelsesmæssige “billeder” og opfattelser af os selv, vil vi være i stand til at ændre denne stagnerede del af vort selvbillede, – og derved i stand til at ændre vor selvforståelse og selvbillede.

Derved ændres også vor selvopfattelse – herved påvirkes hele vor opfattelse af både vor indre og ydre verden.

Mindfulness er en effektiv metode, til at opløse din psykiske arv, og derved frigøre hvordan dine forældres opdragelse indvirkede på opbygningen eller/og nedbrydningen af dit selvværd da du var barn.
Du vil opleve lettelsen ved frigivelsen af den følelsesmæssig energi, der har været bundet op i dit ubevidste system.
Du vil opleve den fornyede indre styrke og det personlige overblik, der giver dig fodfæste, til at tage nye spændende og nærende tiltag, og givende livtag, med udgangspunkt i dine personlige styrker og  unikke kapaciteter.

==========================================================================

images (3)

Fuldt undervisningsprogram her

Grundkurset vil forankres i dig via personlige Mindfulde erfaringer som:

1. Stress eliminering – Ophør af psykisk, mental og fysisk stress, via
”gen” etablering af dit “relaxing respons” system.

2. identificering – af ubevidste ustøttende mønstre og overlevelses-strategier.

3. udligning – via styrket selvindsigt og selvbevidsthed.

4. Afsluttende – via accept af det i øjeblikket værende i processen.-

5. Fredskabende – via frisættelse af fortiden, ved at erstatte den udad dømmende projektering, med den indad rummende og udviklende –
”tuning in”.

6. Foranderlig – via dyp personlig udvikling,- fra styrket bevidsthed, til en styrket fremtid.

7. Transformerende – via vågen bevidsthed, klar intuition, og mental ekspansion og styrke.

 8. Trancenderende,”Magisk” – via nærende transpersonlige sindstilstande, og ved oplevelsen af at leve i oplevelsen af indre fred, lykke og klarhed,- i din oprigtige essens.

=======================================================

Young woman

Vort afgørende skift

Med omdrejningspunkt i de stærkeste hjørnestene i Mindfulness , får du indblik og aftryk af detfulde Mindfulness fundament, til at udvikles og stå i,
i dit liv fremover.

Her kan du gense de grundliggende 8 Mindfulness intentionelle tilgange 

Tilgangen til dette Advanced Mindfulness Grundforløb, tillægger stor fokus de følgende 5 søjler i Mindfulness termenologien

1. Åndedrætsbevidsthed – at anvende åndedrættets fulde kapacitet (Anapanasati).
Læs den fulde information omkring åndedrætsbevidsthed her

2. kærlig Venlighed – Letting go – At slippe den indre ubevidste dommer og drama dannner i dig selv,- og mod din ydre verden. (Metta).
Læs den fulde information omkring 
Kærlig venlighed her

3. Kærlig Medfølelse og Kærlig Selv-Medfølelse – giver dig en kærlig indlevende og medfølende adgang til din egen indre indre styrke og essens, – og giver dig klarhed til at se andres. (Karuna)
Læs den fulde information omkring medfølelse her 

4. Indlevende glæde – opelsker din evne til at oprigtigt glædes over og nyde,
både din egen,- og andres fremskridt, udvikling og succes.(Mudita)
Læs den fulde information omkring Indlevende glæde her 

5. Lykkelig ekspanderende sindsligevægt og indre harmonisk vækst og balance Equanimity.
Netop ved Mindfulness praksis influeres oplevelsen væsentligt på menneskets selvforståelse, selvopfattelse og selvreguleringsevner, og belyser vor habituelle konceptions og værensmåde. Denne tilstand er en oplevelsestilstand, og gør ord overflødige – Som skrevet det skal opleves!


Det bliver derfor vigtigt at huske, at Mindfulness i sin fulde betydning, udover vor udømmende opmærksomhed, også dækker den klare forståelse, der knytter sig til den absolut aktive del af tilværelsen, hvor vi med dette redskab, har til hensigt at gøre vor adfærd og aktiviteter målbevidste, virkningsfulde og i overensstemmelse med både vor realiteter, vor værdimæssige idealer, aspirationer og egne livskundskaber og deri vor skaberkraft.

Disse sindsstyrkende og emotionelle åbnere via Mindfulness,- gør det muligt for os at få kontakt med sindets dybere lag, hjertets varmeste intentioner, sindets klarhed og derved ydermere vor essentielle sanselighed og skaberkræfter.- Vi oplever og erfarer EQUANIMITY som en tilstand,-en del af vort væsen og væren….
Denne mindfulde vej til vor løftede bevidsthed, vil iværksætte en dybereliggende intens og personlig transformations og selvoplevelsesproces.

Tilgangen er altså langt fra udelukkende at udvikle koncentrations- og opmærksomhedsekspertiser.- Det er afgørende her at vide at vi udvikler en anden videns, kundskabs og indsigtsmæssig- skaberkraft og værensmåde via vejen til, og den akkumulerende oplevelse EQUANIMITY – Indre harmoni glæde, passion og skaberkraft. (Upekka)

================

1607013_10152320420933628_55070083_n

Terapi & Egenterapi via Mindfulness

Specialer og videnskabelig udforskning har fra denne viden og evidens, åbnet for anderkendelsen, og integreringen af Mindfulness i vestlig psykologi.


Dette ses i lyset af et generationsskifte inden for adfærdsterapi traditionen, hvor det terapeutiske fokus har ændret sig fra nærmest stringent at være rettet mod menneskets ydre verdens problems og adfærdsmæssighed,- til derfra at være på det kognitive indhold,- for nu (også) at gælde måden, hvorpå individet helt grundlæggende forholder sig til sig selv og sine indre oplevelser og personlige erkendelser.

================

Det store billede

MINDFULNESS – SELVINDSIGT –  SELVFORSTÅELSE – SELVMEDFØLELSE – SELVRESPEKT – SELVVÆRD – OG SELVTILLID

Equqnimity er også oplevelsen af den klarhed og lethed der opstår fra at kunne se det større billede i alting via vor autentiske essens.

Derfra kan vi se den større sammenhæng uden at føle os egocentreret i denne.
Denne personlige balance opstår fra vor ekspanderende indre styrke og stabilitet.
Den stærke tilstedeværelse af indre ro, velvære, selvtillid, vitalitet, og integritet vil holde os oprejst, ligesom en ballast holder et skib oprejst i stærk blæst. Når vi genererer denne indre styrke, følger sindsroen, og når vi er i sindsro, kan vi genere vor indre styrke.- det er vor indre styrke og intuition, der balancerer vor ydre vingeslag,”balance og styrke”.  

================
Som udgangspunk er mindfulness noget vi træner, siden noget vi gør – og siden noget vi er!  

”Hemmeligheden i denne Advanced og Originale Mindfulness konception,- er at både de fysiske, psykiske og mentale energier i vor dybtliggende menneskelige struktur – på en gang bliver bragt i spil, og styrkes, løftes og harmoniseres fra dit liv med Mindfulness

Denne proces påvirker hele din organisme,- og dit sind i et integreret og og styrket kredsløb,- der vil harmonisere både din krop, din psyke og dit sind.

=================

11013326_10153324381717731_3470228509609111727_n

Mindfulness er i sin originalitet en sammenfattet meningsfuld bevidsthedsåbnende vej til personlig realisation.

Via denne helhedsorienterede Mindfulness tilgang, bliver du først og fremmest både mentalt og kropsligt hjulpet blidt og roligt tilbage til din egen indre balance,,- og herfra åbnet for vejen tilbage til din oprindelige essens.

MINDFULNESS BALANCERER SOM DET FØRSTE – VORT RELAXING & RESPONDS – SYSTEM

Mindfulness er i sin komplette tilgang, først og fremdeles en sikker vej til at “gen” etablere den altafgørende afbalancerende og harmoniserende forbindelse i hele vort kropslige og psykiske system,- vort “relaxing respons” system. Dette afgørende system er i en direkte biologisk symbiose med vore så fatalt afgørende hjernebølgeaktivitet.

Den første af vor direkte banebrydende egen- erfaringer via de dybere Mindfulness perspektiver, vil være – at vi egenhændigt, vil blive den overordnede styrer af dette fantastiske psyko-somatiske “topstyrings system “, og at vi ved denne indre oplevelse erfarer, at vi selv både direkte og indirekte, har styringen af både speederen (benzinen),- der enten leder til den stresshormonelle frigivelse, – og modsat gearet, der vil nedsætter denne (stresshormonelle) benzinfrigivelse.

Ved denne personlige bevidsthed og kontrol over vort stress-system, har vi så komplet klarhed over vore stressalarmer så vi undgår ”fart bøder”, i form af stress og følelsesmæssig udbrændthed.
Ved denne intense opdagelse og oplevelse af vort indre system, vil både forstå, opnå, og opleve, den indre afstresning og aflastning af hele vort system 

Ved denne indlevelse forstår du at Mindfulness, er så langt fra blot en quick-fix løsning, vi lige kan tage ned fra selvhjælpshylden, når livet brænder på.
Når vi blot anvender Mindfulness som brandslukning i små og store tilfælde af livssmerte og krise,- så slukker vi godt nok de hvinende flammer vi brænder os på, (vore stærke emotioner), men gløderne ligger og ulmer i vort ubevidste sind, og bliver blæst op til brændbare flammer, når vi ubevidst og automatiseret bliver trigget af livet uden for os.

Den emotionelle destruktive ild, opløses ved at vi får en dyb adgang til vort ubevidste sind, og klarhed over hvilke erfaringer der bibringer vore frustrationers destruktive hede energi op i os.
Du er ikke disse erfaringer, de er ikke en definition af dig. 
Ved healing af dig selv bliver du en kanal for højnet bevidsthed, og livet kan derved frit flyde igennem dig.
Ved at få medfølelsens lys ind i disse sårbare steder, får du transformeret denne energi til lys, indsigt, visdom og personlig styrke.

Disse indre positive påvirkninger via Mindfulness tilgangen, udgør den altafgørende effekt fra nervesystem, som vi egenhændigt kan påvirke til at :

1.Sænke vore hjernebølger.- ( Fjerne stress, styrke fokus, og nærvær. Åbne kontakten til vort ubevidste)

2.Sænke pulsen, (beroliger hjertet, afbalancerer hjerterytmen, fremmer iltning).

 1. Fremme fordøjelsen. (øger optagelsen af næringsstoffer, øger forbrændingen, og udrensningen af hele vor organisme.)
 2. Åbne for mental og fysisk healing

 

=====================================================

579645_4717034676405_1141485146_n

Mindfulness tilgangen påvirker derved alle aspekter i vore psyke og soma terapeutisk,- til healing, helse,-og til vort sinds iboende evne til ekspanderende styrket bevidsthed. og mental ekspansion.

Denne indre harmoniske tilstand i vort sind, er basen for den egentlige indre Mindfulness rejse,- rejsen hjem….hjem til os selv.

Mindfulness metoderne kan hjælpe dig til at identificere, forløse og neutralisere energien i,- fx vanskelige følelser, oplevelser, forhold og relationer.

Mindfulness processerne identificerer, udligner, afslutter, og skaber indre fred.

Du vil med styrket selvindsigt, i dit eget væsen, få klarhed over, hvad der helt grundliggende forårsager dine personlige psyko-mentale udfordringer.

Denne advanced Mindfulness metodik anvendes som fundament i din dybereliggende personlige udvikling, hvor du udover blot evner at ”se”, hvad der viser sig at ligge klar til forløsning i overfladen af dit ubevidste,- kan få kontakt til, og forløsning af de dybtliggende og fortrængte blokeringer og udfordringer i dit sind.

Din stadigt styrkede og højnede bevidsthed, åbner dig for dit bevidste sjæls-plan,- din dybeste værens kerne.
På dette stædigt stærkere essentielle værensplan, er du i stand til at være med, drage kundskab af, og nyde de emotionelle energier, der er den naturligste del af det at være menneske,- og menneskelig.

=========================================================

11407087_881744221915561_8396865061026365063_n (5)

==========================================================================

BEVIDSTHEDENS DYNAMISKE KRAFT
 
Bevidstheden er en dynamisk kraft, der kan få os mennesker til at ’opdage’ os selv, mærke os selv, forholde os til os selv, og blive os selv,- i vor dybeste Essens.
 
Den væsenligste ’ekstra dimension’ og absolut afgørende forskel, via de komplette Oprindelige Mindfulness principper og tilgange er, at vi her arbejder med fokus på forståelse, belysning og ’af’klaring af både det ubevidste, og de langt dybere lag i vort sind – vort underbevidste.
 
Dette formår vi ved at åbne op for vor bevidsthed (vort normative ubevidste, og underbevidste) og derved komme i kontakt med disse lag i vort sind
 
Denne intense tilgang til sindet, og vore mørke som lyse skygger, vil åbne op for vor enorme menneskelige potentiale og muligheder for personlig vækst, selvrealisering og indre fred og glæde.
 
For at kunne frigøre os fra vor ’automatiserede’, habituelle og reaktive liv, handler det om at udvide vor bevidsthed til at identificere og fravælge, det automatiske, og overfladiske (det ubevidste) – og gøre det afgørende udviklingsarbejde – at opdage vore drænende underbevidste modstand mod forandring, opløse vore ressource drænende overlevelses-strategier, og unyttige frygtbaserede tanke og følelsesmønstre.
 
Ved at vi gør det ubevidste bevidst, og det underbevidste til stærk bevidsthed, visdom og kundskab, ’vågner’ vi op til det menneske, vi i virkeligheden er, og det liv vi i virkeligheden er skabt til, og længes efter.

JA !!!! DET ER SANDT! – FREKVENSEN AF VORE HJERNEBØLGER ER LIG MED GRADEN AF VORE PESONLIGE MULIGHEDER FOR UDVIKLING PÅ ALLE NIVEAUER

For at vi som individer kan udvikle vor bevidsthed, og vor mentale kapaciteter, må vi vide hvordan vi er fuldstædig påvirket af vore hjernebølger, og som det vigtigste af alt, hvordan vi selv kan påvirke vore hjernebølger til udvikling af alle vore intellektuelle, psykiske, mentale, bevidstheds og sjælelige kapaciteter.

Her er en hurtig oversigt over de fem forskellige hjernebølge ”stater”, og hvordan de arbejder:

 • Den første og laveste hjerne tilstand kaldes Delta, som løber mellem 1 og 4 Hertz. Delta er den tilstand af dyb søvn, elller af den dybeste afspænding af både krop og sind, når kroppen er regenerere sig selv gennem celle reparation. i Mindfulness og yoga er Delta frekvenser i vågen tilstand kaldt “the Yogis sleep”  og øvelsen i denne tilstand hedder Yoga Nidra
 • Næste er Theta stadiet, der kører mellem 4 og 8 Hertz.
  Theta er den tilstand der opstår af, dyb afslapning og intuitiv bevidsthed i meditationen. Over tid tager vi stærkere og stærkere aspekter ad denne tilstand in i hverdagen.
 • Den tredje tilstand er Alpha, som løber mellem 8 og 14 Hertz.
  Alpha er den tilstand af indre bevidsthed, dyb fokus og koncentration, der er nøglen til vor overgang til vort underbevidste i Theta tilstanden.
 • Næste er Beta, der kører 14-35 Hertz, som er den tilstand vi er i, når vi er i en indlærings situation og er i den fokuserede produktive tilstand, med fokus på den ydre verden, eller engageret i sinds-gribende indre aktivitet.
  Er vi i den højere ende af Beta tilstanden, (over 25 Hertz) er vi voldsomt stresset. Bliver vi der over længere tid, lider hele vort system voldsomt overlast.
 • Og endelig er der Gamma, som løber over 35 Hertz. Gamma er den tilstand af meget høj mental aktivitet, i en ellers afspændt fysisk tilstand. En tilstand vi kommer mere og mere i kontakt med i Mindfulness Meditation tilstanden vil  vi overføre til vort liv i alle aspekter, som vejen til høj mental funktion og  expansion, uden oplevelse af stress på noget niveau  

12038158_10206414935710453_8079704890191552691_n

EN DYBERE INDFØRSEL I DINE HJERNEFREKVENSER

Dybeste bevidsthedslag i vågen tilstand og dyb søvn (Delta)

Delta tilstanden ses hele tiden hos nyfødte børn og hos voksne under dyb søvn.

Disse langsomme bølger er desuden associeret med basale overlevelsesfunktioner med sæde dybt i hjernen.
Under psykoterapi, hvor patienter har genoplevet deres egen fødsel, er der observeret forekomst af deltabølger.
Deltabølger er forbundet med de dybeste bevidsthedslag, – kontakt til din inderste essens – din sjæl.
Nogle mener, at deltabølger påviser kontakt til det kollektivt ubevidste.
Deltabølger blandet med alfa reflekterer vor indre intuitive, empatiske radar,- vor sjette sans.

Når du lærer at påvirke din Delta tilstand eliminer du desuden søvnløshed, og øger dit velbefindende igennem en sundere, og mere genoprettende og styrkende søvn.

Fordelene ved delta tilstanden i Meditationen, og videre ud i hverdagen – (og natten) – er utallige:
• Frigivelse af GABA stoffer – (Beroligende signalstoffer)
•  Stress eliminering
• Opløsning af angst
• Forløsning af depression
• Adgang til dit dybeste underbevidste
• Adgang til fortrængte minder

  Ekspanderende selvindsigt
• Styrket intuition
• Kontakt den din dybeste essens
• Oneness oplevelsen
• Sundere søvn

————————————————————————

Mindfulness Meditation (Theta)

Theta tilstanden vil først og fremmest få det rastløse sind til at slappe af og reducere den mentale selvsnak – specielt den selvkritiske af slagsen.

Disse hjernebølger er kendetegnet ved, at dit sind føres ind i dyb afslapning, og, hjælpes ind i den dybere meditative tilstand.
Faktisk er afslapningen så dyb, at de fleste uerfarne vil have svært ved at forblive vågne i denne tilstand. Tricket er at forblive vågen, for at påvirke hjernen med Theta frekvenser.

Theta bølger styrker vores oplevelse af sansning.- Dette først og fremmest igennem vor 5 almene sanser,- Syn – Hørelse – Smags – Duft og Taktile sans (følesansen).
Desuden styrker den vor intuition (sjette sans) yderligere.
Theta frekvenser åbner også for vor kreativitet, intuitive visdom, og almene indlæringsevne.
Theta hjernebølger produceres lige inden vi falder i søvn, det er derfor at en udfordring vi har tumlet med, ofte falder på plads i denne dybe afspændingstilstand.
Theta tilstanden er den mest fremtrædende under dyb meditation.

I dyb meditation vil du opnå ren væren og højnet bevidsthed.
Du vll komme i kontakt med tanker, følelser og grundlag for dine ubevidste mønstre fra din fortid, overført til din nutid,- Thetabølger er nøglen der åbner op fra din underbevidsthed, også til det der vil relaterer sig til dine mentale og følelsesmæssige fortrængninger, og overlevelses strategier.

I denne Theta tilstand er du i stand til at være iagttagende og bevidnenede med disse også stærke emotioner, derved bearbejdes og frigives disse, og derved forløses disse, og slipper sit energimæssige og skyggemæssige tag i dig.

I Theta tilstanden kan du afbalancere dine chakraer ved at fjerne energi blokeringer, og styrke hele dit system til healing.
Denne tilstand booster dit immunforsvar og tilpasser dine energi centre til at føle dig forynget, stærk og levende igen.
I Theta tilstanden opnås de dybe selvindsigter, og derved opnås din klare følelse af selvbevidsthed, og selvværdi, fra en klar oplevelse af forbundethed til din dybeste essens, og dit unikke formål i livet.

Fordele ved at styrke Theta tilstanden i Meditation, og videre ind  i hverdagen er utallige

Åbner for vort underbevidste sind
•Dybe niveauer af afslapning
•Emotionel stabilitet
•Forøget kreativitet
•Lavere nervøsitet, stress og neuroser og angst
•Evnen til at redefinere din personlige historie via bevidsthedsgivende  indsigter – frem for øvre mental reprogrammering
•Forbedret immunsystem
•Healing af krop og sind
• langtidshukommelse

=========================================================

Totalt Indre/ Ydre Focus (Alfa)

Udvikler dit koncentrationsniveau, ekspanderer til stadighed din motivations og produktivitets tærske.

Alfa tilstanden frigør mentalt flow, og letflydende inspiration og kreativitet. Både når vi kommer i kontakt med ubevidste og fortrængte erindringer, under dyb meditation, og med fortrængte følelser i terapi, øges theta-aktiviteten.
En betingelse for, at vi har bevidst adgang til og kan erindre det ellers ubevidste indhold i sindet, er en permanent tilstedeværelse af alfabølger. Uden alfa bølger forbliver det ubevidste indhold ubevidst.
Derfor er alfabølger kaldt porten til vor ubevidste, og vort underbevidste i Mindfulness i mange århundreder.

Tilstedeværelsen af en vis mængde theta i hvile og nærværstilstand blandet med alfa, vidner om personlig indsigt, og kreativitet i flow, akkumuleret af vor ekspanderende nærværs kapacitet.
Alfa stadiet i hjernen vil støtte dig i at løse enhver udfordring, det være sig, intellektuelle udfordringer, eller/og intentionen om personlige mål.
Ved Alfa og Theta tilstanden, bryder du igennem oplevelsen af lavt selvværd og mangel på selvtillid.
Dit sind og dybere væsen åbnes op for nye ekspansions 
muligheder og personlig vækst.
Alfa tilstanden er nøglen til din udvidede bevidsthed, og adgangen til dit ubevidste sind.

Det er meget sundt for både dit sind og din krop at stimulere din hjerne med Alpha-frekvenser.
Alpha-hjernebølger er kendetegnet som en tilstand af at være årvågen -at være “på” uden at være stresspåvirket.
Din hjerne er på, og din fysiologi (din krop er afslappet).

Fordelene ved Alpha frekvensen i Meditationen, og videre i hverdagen er utallige:

•Forøgede niveauer af serotonin
•Højere niveauer af mental kreativitet
•Afslappet krop og sind
•Forbedret evne til problemløsning
•Balanceret humør og emotionel stabilitet
•Lavere niveauer af stress og nervøsitet
•Bevidsthedstilstanden Flow
•Forbedret immunsystem
•Positiv tænkning
•Dyb selv-introspektion
•Mere energi –
•Bedre søvn 

============================================

Energi løft (Beta 1)

Dette er hjernerytmen i den normale vågne tilstand som er associeret med tænkning, problemløsning og aktiv opmærksomhed rettet mod den ydre verden.

Når du har dage, hvor du føler dig lav i energi, kan du fylde dit energi ressour op, og komme op i et andet gear via Beta bølger.
Beta bølger fjerner træthed, og får dig igennem din dag, med maksimal energi og produktivitet når du skal præstere.- og dette uden den drænende stress effekt på hele dit system.

Angst -Frygt -Stress (Beta 2)

Beta 2 tilstanden, er i den høje ende af Beta frekvensen, 22-35 Hertz.
Denne tilstand er kendetegnet ved overangement, hyper-årvågenhed, og med stress, angst depression.
Din frygt og kamp eller flugt sindstilstand, er i de højeste svingninger af Beta Hertz.
Vi er her, virkeligt oppe i det destruktive røde felt.

Meditation og hverdags oplevelse af Betabølger:

Meditation er ude af stand til at komme ind i billedet i Beta 2 tilstanden.
Her er det første og væsenligste, at få vor hjernebølger dæmpet via vort bevidste åndedræt,- ind i en Beta 1 tilstand.

Alle andre tilstande af hjernebølgeaktivitet end Beta 2, forøger i varierende niveauer, kontinuerligt alle vore personlige psyko-mentale, vore intellektuelle, og vore bevidstheds og essens styrkende evner, og derved vore vækst muligheder som menneske, på alle områder.
Vi kan konkludere at vor styrkede forhold til vore Delta, Theta, Alfa og Gamma tilstande, afstedkommer en excellent Beta 1 tilstand.- Vor almene bevidsthed tilstand.

==============================================

Fordelene ved at styrke Gamma frekvensen i Meditationen, og videre i hverdagen er utallige

Gamma-hjernebølger stimulerer vore højere niveauer af medfølelse, følelser af glæde, indre harmoni, og bliss.
Gammabølger stimulerer optimal hjernefunktion, Gamma-hjernebølger er forbundet med en bevidst exceptionel og intentionel fokuseret opmærksomhed på indre subtile oplevelser, og en forstærket oplevelse af ydre omgivelser.
Denne tilstand giver dig også adgang til en højnet intuitiv viden om virkeligheden (visdom), samt øgede og ekspanderende mentale evner.

Gamma-hjernebølger er en kendt naturlig antidepressiv.
Hjernebølgerne forhøjer langtfra udelukkende vores grad af medfølelse over for os selv og andre, de forstærker til stadighed vores generelle niveau af indre harmoni og glæde.
Mange mennesker oplever, at det at være i den dybe gamma bevidsthed under meditation har vist sig at være ekstremt effektivt til at opløse deres depression.

 Fordele ved Gamma tilstanden i Meditationen, og videre ind i hverdagen

•Forarbejdning af information på højt niveau
•Forøget hukommelse
•Forøget klar perception af virkeligheden
•Øget medfølelse
•Naturlig antidepressiv
•Avanceret evne til at lære
•Forøgelse af intelligens
•Positive tanker
•Højere energi-niveauer
•Højere niveauer af fokus
•Forbedret perception/bevidsthed

13495103_2028185114073864_3027852958686210855_n

===========================================================

Er du også blevet nysgerrig på hvordan du selv påvirker dine hjernebølger,-
din personlige frekvens, og derved hele dit liv via Mindfulness –  er du velkommen på dette Advanced Mindfulness forløb.

TILMELDING

Du tilmelder dig forløbet nederst på sitet
Ønsker du ratebetaling, tilmelder du dig ved at sende en mail til jeannetorres@live.dk

BETALING

Pris : 4.800,- kr –
Early Bird 4.400,-kr. ved tilmelding og betaling 30
dage før Kursus opstart

Beløbet kan betales i 5 mdl. rater af  950,-kr

DATOER OG TIDSRUM

 

2018 HOLD

Hold 1  2018  ( Udsolgt )

Torsdage 11 – 18 – 25                Januar                Kl. 18.30 – 21.30

Torsdage  1 – 8– 15 – 22 –         Februar             kl. 18.30 – 21.30

Torsdag    2 – 8                             Marts                 kl. 18.30 – 21.30

Hold 2    2018  ( Få Ledige Pladser )

Torsdage   3 – 10 – 17 – 24 – 31  Maj                   Kl. 18.30 – 21.30

Torsdage   7 – 14 – 21 – 28        Juni                    Kl. 18.30 – 21.30

Torsdag     5 –                              Juli                      Kl. 18.30 – 21.30

Vi mødes i det smukke og stemningsfyldte kulturhus Jemtelandsgade 3
Amager- 2300 København S.

Velkommen til dit helt unikke Advanced Mindfulness forløb.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at mestre alt væksten på din Mindfulde vej, på en kærlig, nænsom og kraftfuld måde.

Varme hilsener 
Jeanne – Clearing, Caring & Sharing

————————————————————————–

Reklamer

Report this ad

Kontakt Life & Leadership