fbpx
Seks ugers original erhvervsrelateret Mindfulness

Målgruppe

Mindfulness praksis, både i privat- og erhvervs sammenhæng er nu anerkendt også i hele den vestlige verden. Mindfulness strategiens positive og stærke effekt har evidens i tusindvis af undersøgelser og bekræftende resultater inden for neuro-videnskab og forskning i stress og helbred. Derved er Mindfulness nu almindelig tilgængelig praksis og en afgørende faktor i stadigt flere danske virksomheder. Kort sagt et håndgribeligt redskab til stressafvikling, selvudvikling, skærpelse af de individuelle medarbejders personlige kapaciteter og optimering af den enkeltes liv generelt.

Forløbet indebær følgende elementer:

 • Stress håndtæring
 • Mental træning
 • Personlig udvikling
 • Styrket gennemslagskraft
 • Personlig performance

6 ugers original Mindfulness kursus

Facilitering & Implementering af originale Mindfulness principper

Udover den afgørende positive påvirkning på stressfaktoren i organisationen, åbner Mindfulness integreringen både for styrket fokus, stærkere kreative processer og dybere intelligenspotentialer. Døren åbnes til modige, stærke, spændende og kreative felter i den enkelte medarbejder. Samtidig lærers det at fremdrage og nyttiggøre individets og . gruppens ofte skjulte ressourcer og talenter.

De stærke og “raske” dage er afgørende for bundlinjen

Mindfulness er en indsigtsgivende praksis i personlig styrkelse via fokusering, innovation, positivitet, generøsitet, nærvær og egenforvaltning. Der er en stigende interesse og bred anerkendelse på det danske arbejdsmarked på fremme af både den mentale sundhed og den personlige cadense.

Dette vil i praksis sige, en udbredt sundhedspolitik med både fokus på stress håndtering, og derfra de personlige vækst og ressource frigivende tiltag. Det ofte krævende og fragmenterede liv mange ansatte lever i, kan uden opmærksomhed medføre et stigende pres på den enkelte medarbejder.

Netop her vil de originale Mindfulness principper åbne og bane vejen til den forstærkede personlige oplevelse og indlevelse via styrket selvforståelse, selvindsigt, selvværdi, og selvtillid – de træk i personligheden der afføder, innovation og fremgang via vilje, værdighed og vækst.

Mindfulness indsatsen øger indsatsen for den enkelte i at holde balancen i det foranderlige erhvervsliv.

Resultaterne taler for sig selv.

Dette ved åbning og anvendelse af det enkelte individs uforløste potentiale – grundlagt i et ubetinget langt større mentalt og fysisk velvære og overskud.

Via det øgede dynamiske, udviklende og givende samvær og samarbejde, opleves en langt større arbejds- og livskvalitet. En naturligt følge af dette, vil give udslag i et langt mindre helbredssvigt, både på det fysiske og psykomentale plan.

Egenskaberne vil fremstå via;

 • Langt stærkere fysisk og mentalt helbred
 • Langt større bidrag og interesse i arbejdsopgaverne
 • Langt større fokus og koncentration på det faglige
 • Lang større kreativitet og innovativitet
 • Langt mere løsningsorienteret
 • langt mere mental kapacitet og soliditet
 • Langt bedre sociale kompetencer, og trivsels egenskaber
 • Langt større mental robusthed
 • Langt gladere og harmoniske medarbejdere

Vi har endeligt erkendt, at det ikke handler om at få det meste ud af vore medarbejdere men det bedste. Det handler ikke om at arbejde mere, men at få adgang til de afgørende og stærke mentale ressourcer, ved at undgå den drænende stress, der fjerner os fra vores naturlige ydeevne og ydermere højner vor følelsesmæssige og sociale intelligens, mod det sunde og visionære sammenarbejde.

Mindfulness er et udbredt værktøj, der tilsigter, og har stor anerkendelse og succes med netop at fremme disse almen menneskelige egenskaber. 

bd5c8f965b6e7fe009ca70a8ed0c29c2 (1)

Mindfulness ændrer vores hjerner

Hjerneforsker Richard Davidson hører til blandt verdens 100 mest indflydelsesrige personer grundet sin forskning i Mindfulness. Han har via sin mangeårige intense forskning klarlagt at Mindfulness påvirker hjernen i så stærk en grad, at ikke blot voldsom stress og depressionsdiagnoser, men også krigstraumer og ADHD diagnoser afhjælpes via denne praksis.

Han er også aktuel med dokumentar filmen “Free the Mind”, en dokumentarfilm hvori det tydelig gøres, hvordan de Oprindelige Mindfulness processer giver amerikanske soldater med voldsomme posttraumatiske krigstraumer og børn med ADHD hjælpes til et nyt liv.

Defination af original Mindfulness

Der findes et utal af fortolkninger og re – definitioner af netop tilgangen til Mindfulness på det mentale marked. Alt for mange formidlere af et ellers videnskabeligt anerkendt redskab, tilbyder en forfladiget og ufuldstændig udgave af stoffet. Denne reelt manglende  perspektivering af store væsentligheder resulterer i desillusionerede og umotiverede tilhørere.

Oprindelig Mindfulness adskiller sig ved at være baseret på et helhedsprincip af den Oprindelige komplette Mindfulness tilgang. Tilgangen indrammer teori, læring og forståelse, og det absolut væsenligste; indlevelse, integrering og erfaring via personlig praksis.

Via oprindelig Mindfulness vil stoffet klart fremstå via en logisk og helhedsorienteret læring.

Derved fremstår den Oprindelige intention i Mindfulness : Meningsfuldhed i processen, der fører til opdagelsen og induktionen af dybere intelligens og skjulte ressourcer, dette via omfattende personlige indsigter, gennem en ny forståelse for vores psyke og sinds muligheder, samt en forståelse for og implementering af hjertets ressourcer.

Mindfulness vil afstedkomme dyb personlig styrkelse for den enkelte medarbejder

I denne kontekst fremtræder også vores vision med alt tydelighed, nemlig at kunne støtte individet i en viden, der både i teori og praksis viser, at oprindeligt er Mindfulness er meget mere end blot at være i nuet. Oprindelig Mindfulness er blandt meget andet en relationel ekspandering. Det vil sige, at tilgangen  udvider vores rammer vedrørende relationen til os selv, og i særdeleshed  til vore medmennesker og vor verden omkring os.

Mindfulness tilgangen vil derved desuden åbne op for nye og mere anerkendende og kreative kommunikationsfærdigheder.

Nye metoder eller gammel viden ?

Udelukkende ved at lære, forstå og personligt erfare, via det fulde Mindfulde aspekt,- kan der relateres til omfanget af den impact Mindfulness har på individet og dets omverden.

Herfra kan principperne videregives med forståelse for at integrere strategierne i den vestlige kultur.

Den naturlige usikkerhed overfor `nye´ metoder forsvinder, når folk erfarer at Mindfulness er blevet anvendt i over 5000 år i de sydøstasiatiske kulturer. Begreberne er det afgørende fundament for den fælles kulturelle samfundsidentitet, den fælles indstilling til de menneskelige værdier og udviklingsmulighed.

Det skal understreges, at Mindfulness ikke er forbundet med nogen form for religiøsitet.

Der er i dag over 500 mill. mennesker, der anvender Mindfulness som en naturlig del til styrkelse af deres tilværelse.

Bag begrebet “Mindfulness” ligger mange tusinde års erfaring, som videnskaben nu anerkender som løsningen på mange af vor tids mange mentale, psykiske og helbredsmæssige udfordringer.

Kursets indhold og vision

Intet problem kan løses på det niveau det er opstået. Der skal erkendelse og specifik viden til at erfare, hvordan de mange psykisk stressrelaterede problematikker er opstået i det moderne samfund.

Forskellen mellem anspændthed og usundt pres – den gode og den dårlige stress – er radikal. Det at have travlt er ikke det samme som at være stresset. Det giver langt mere mening at være dygtige svømmere – og endda udnytte strømmen –  end at bruge uanede ressourcer på at holde os selv væk fra kanten af  floden, for at undgå at vi drukner en strøm af  stress.

Det kræver ingen forudgående forudsætninger at implementere den autentiske Mindfulness i sin i sin tilværelse, blot en åbenhed for positiv transformation tilkendegjort ved en øget personlig oplevelse af glæde, harmoni, power og performance.

  fnins-07-00008-g001

Stoffets teoretiske del inkluderer

– Mindfulness på organisatorisk og administrativt niveau – Tidens stærkeste forandringsfaktor
– Kurset går i dybden med de mest banebrydende, effektive og langsigtede Mindfulness-strategier, for faglig administrativ styrkelse, overblik og innovation
– Kurset opfylder ønsket på  et effektivt ressourcefrigørende administrativt værktøj – en konstruktivt strategi til stresseliminering, styrket mental kapacitet og personlig udvikling
Der  indføres i den komplette Mindfulness-kontekst og tilgang – en evident strategi til styrkelse af det psykiske, mentale og “sociale” helbred.
Mindfulness harmoniserer, styrker og afklarer den medarbejderen på alle organisatoriske niveauer. De alsidige behov for prioritering, planlægning, mål og værdisætning, evne til at flytte sig frem og tilbage mellem opgaver og stadig evne det effektive overblik og den effektive administration – både i kortsigtet og langsigtet travlhed – gør Mindfulness til en nødvendig mental kapacitet.

Det faglige indhold

På kurset belyses de mest effektive og praktisk anvendelige metoder til at eliminere og forebygge stress, styrke den personlige vækst, øge  selvindsigt, højne selvtillid og selvværd og den personlige power for den enkelte deltager.

Mindfulness metoderne øger den indre og ydre trivsel, styrker det sociale miljø og øger arbejdsglæde og personlig performance.

De specifikke metoder opleves via et indre mentale skift, som en radikal personlig styrkelse og øget evne til proaktivitet og ansvar i den ydre verden,

Mindfulness er en stærk personlig oplevelse, der vil præge omgivelserne via naturlig positiv afsmitning på kollegaer, det overordnede arbejdsmæssige miljø og yderligere relationer.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem inspirerende evidente videnskabelige oplæg og oplæg i den teoretiske praksis for anvendelse og effektfuldhed af Mindfulness.

Der vil desuden være fokus på både den personlige refleksion, ledende til styrket personlig indsigt, klarhed og impowerment, og endvidere på den åbne afklarende dialog i plenum.

Praksis

Via praksis vil tilgangen være, åndedrætsbevidsthed, meditation, træning i nærværs kapacitet, sanseøvelser, styrket refleksionsevne, trin til styrket bevidsthed, indre og ydre opmærksomhed og kropsbevidsthed.

Via disse metoder, elimineres vor stresstriggere, og åbnes for et univers af styrket fokus, øget sansning, ekspanderende nærvær, koncentration, innovation, og bevidsthed – en forstærket åbenhed for NUET og evnen til at imødekomme foranderlighedens styrke og muligheder i dette.

Du vil blive indført i :

Mindfulness-effekter:

 • Værn mod stress og redskaber til stresshåndtering
 • Særlige opmærksomhedsområder for Mindfulness i administrativ kontekst
 • Et nyt perspektiv på opgaver og udfordringer
 • En vej til mere konstruktive løsninger, med opmærksomhed på helhed, trivsel og miljø
 • Middel til styrket mental ekspansion – aktiv indlæring
 • Ekspanderende koncentration og innovation – performance per excellence
 • Mindful dialog som relevans og værdi, til løft af virkelyst, og samarbejdsevne
 • Opløsning af stressbelastende og ressourcedrænende mentale mønstre
 • Udvikling af den følelsesmæssige horisont
 • Styrkelse af humane kapaciteter
 • Styrkelse af personlige egenskaber, skaberkraft og power,

Mindfulness opleves blandt andet som styrket indre ro og en mental stabilitet, med positiv indflydelse på de kognitive funktioner som, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, indlæring og selvregulering. Tilgangen medfører desuden større energi, entusiasme, øget selvtillid og øget indre balance og modstandskraft i arbejdssituationen, såvel som i livet

Yderligere uddybelse af Mindfulness effekter

HJERNEN: Hjernens praktiske funktioner.  Hjernens mentale funktioner. Hjernens samspil med kroppen. Hvordan opnår jeg medindflydelse på hjernens processer, og derved på mit eget humør følelsesliv, og overskud?

KROPPEN: kroppens praktiske funktioner, Kroppens samspil med psyke, og sundhed. Hvordan opnår jeg medindflydelse på kroppens reaktioner, og derved på min egen sundheds tilstand, og mit eget fysiske velvære?

SINDET: hvordan fungerer sindet og det kognetive samspil? Hvordan bliver tankeprocesserne påvirket af oplevelser, indtryk og impulser?

Hvordan stopper jeg tanketyranniet og får konstruktiv medindflydelse på tankeprocesserne?

Hvordan opnår jeg derigennem større selvindsigt og positiv tilgang til mig selv og min omverden og derved  evnen til at kunne mestre konflikter ud fra en empatisk og anerkendende tilgang¬?

Stof til eftertanke

Vi oplever alle at have problematikker både privat og jobmæssigt, og vi har alle et ønske om at løse problemerne, som de melder sig. Men mange oplever at problemerne hober sig op og tager overhånd. Redskaberne i den autentiske Mindfulness tilgang udvikler det personlige potentiale, ved at styrke sindet til større selvforståelse og forbedret handlekraft og effektivitet.

Denne personlige færdighed, opnås ved at erfare hvordan man transformerer nervøs og stresset energi til koncentration og sindsligevægt. Helt konkret opnås en langt større psykisk robusthed.

Det er væsentligt at forstå at man kan træne og udvikle sin hjerne psykisk, ligesom man kan træne og udvikle sin krop fysisk. Det har blot ikke før været normen i vores vestlige samfund. Ligeledes er det en udbredt misopfattelse at et stærkt sind er ensbetydende med et stort ego.

Dybere indførsel i praktik og processer

FØLELSESPROCESSER: Den daglige praksis i Mindfulness tager udgangspunkt i, at man forstår, og oplever den mindfulde sindstilstand gennem erfaringsbaseret oplevelse – personlig viden.

Dette vil sige at for at tilegne sig og derfra ‘opleve’ den mindfulde tilstand, er praksis en forudsætning. Denne praksis, opleves som indsigt og forståelse gennem træning af egen opmærksomhed af dynamikken og sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser. 

Det er ikke ualmindeligt, at vi forholder os til vores følelser med en vis skepsis, for ikke at sige, at vi direkte forsøger at undgå at mærke den kropslige ‘fysiologiske’ tilstand som vore følelser åbner op for. Denne strategi indebærer ofte, at vi udvikler måder, hvorpå vi forsøger at tænke os ud af vores følelser.

Vi forsøger at forholde os logisk og analyserende til dem, for på den måde at komme til at mestre dem. Træning i den fulde Mindfulness tilgang betyder ikke, at man undgår ubehagelige følelser og tanker – det betyder, at de ubehagelige tanker og følelser ikke længere får magt over vores sind.

 Bliver de ubehagelige følelser, som vi ikke ønsker at acceptere og at forholde os til, til vores ubevidste boss, mens vi ikke lader os overvældes af vores følelser, når vi kan forholde os accepterende, åbent og undersøgende overfor dem.

Så det springende punkt omkring vore følelser er ikke, hvilke følelser, der er tale om, men hvordan vi forholder os til dem. 

Vi tror, vi skal gøre noget ved følelsen.

Vi har ofte en vis ængstelse overfor de her “ukontrollerbare” og “uregerlige” følelser, som ser ud til at leve helt deres eget liv. Så vi forsøger at kontrollere dem og at opsætte barrierer for deres udfoldelset ved at undgå at mærke dem; måske ved at spise, eller måske ved at recode “tænke på noget andet”. Men meget få af os har  lært blot mærke og acceptere følelserne præcist som de er – på en anerkendende og accepterende måde, og derved lytte til hvad vi skal lære fra dem. 

sundhed_03_breathing

Åndedrætsøvelser:

Ånd for live-: Åndedrættet er den eneste funktion i vor organisme der både påvirker kroppen og sindet. Vi vil bl.a. lære vigtigheden af Vagusnervens funktioner, og hvordan denne påvirker hjernens funktioner, og dermed sindet via dens afsæt i hjernen.

Dette system har direkte forbindelse til både hjertefunktion “hjerterytme” , lungefunktion “iltoptagelse”,  mavetarmsystemet “ernæringsoptagelse” og hele dette system flyttes til sygdomsiden ved stresspåvirkning.

Alt for ofte udvikler stress sig til sygdomstilstande, som irriteret tyktarm. tarmbetændelser, og mavesår.

Dermed kastes lys over, nemheden i at kontrollere stress, blandt andet blot via åndedrættet.-Yderligere forstås hvordan en lang række af, både fysiske, psykiske og mentale sygdomme, elimineres via Mindfulness.

????????????????????????????????

Meditationsøvelser: mødet med dig selv:

Meditation er nu anerkendt af videnskaben som hjernens fjerde tilstand. Udover søvn, drømme og vågen tilstand, forholder vi os nu videnskabeligt også til den meditative tilstand. Ved den meditative tilstand arbejder hjernen lavere end Theta bølger, dvs. en afslappet tilstand, hvor vi når om bag tankeprocesserne.

Her giver underbevidstheden os svar og løsninger på de udfordringer og problematikker vi kontinuerligt giver os selv.

Vi glemmer at underbevidstheden konstant arbejder med løsningsforslag på hvert eneste input vi giver hjernen. Det er værd at reflektere over at langt de fleste geniale løsninger opstår i hjernens Alfa og Theta tilstand, og der under. Den afspændte dybt reflekterende og/eller mediterende tilstand.

Ved meditation udskiller hjernen signalstoffet oxytocin, stoffet fjerner stress hormoner fra systemet, styrker immunforsvaret, højner humøret, og afhjælper depression. Ved meditation udskilles desuden ungdomshormon dehydroepiandrosteron (DHEA) i kroppen .

Videnskaben har bevidst at dette lægger op til syv år til vores liv og ydermere gør os op til syv år yngre!!!!.Det er desuden væsentligt, at ved 20 minutters meditation har både hjernen og kroppen opnået lige så meget afslapning og restitution , som ved 4 timers søvn.

Desuden forhøjes udskillelsen af myelin, et stof der radikalt forbedrer nerveforbindelser i hjernen. Dette bevirker at nervecellerne forbindes langt hurtigere og oftere med hinanden, derved fremmes vores koncentrationsevner, indlæringsevner, og hukommelsen fungerer langt bedre.

Alvorlige sygdomme som Alzheimers, og Parkinson holdes på afstand. Hermed forstås tydeligt hvorfor så mange har erkendt Mindfulness som en naturlig del af tilværelsen, både for deres egen, og for deres medmenneskers skyld.

Kropsbevidsthed: Velkommen i din krop

Ved at erfare at der er en indlysende sammenhæng mellem hjernens og kroppens samarbejde, forøges vore handlemuligheder og valg radikalt. Den allervigtigste forståelse ligger i, at det er essentielt at kunne give både krop og sind de optimale muligheder under både de givne indre og ydre omstændigheder.

Denne indre proces er den spændende og den umiddelbart meget subtile gave i den Oprindelige Mindfulness tilgang. Denne tilgang medfører at man lærer at lytte til den indre visdom, intuitionen. Vi genopdager vores medfødte evne til at observere, forstå – og forholde os hvilken tilstand vi er i, i et givent øjeblik.

Det er kroppens tilstand (følelsesmæssige sprog), der er den mest autentiske GPS at navigere efter i tilværelsen, blot har vi i vores travle og stressede tilværelse glemt at tænde for vores følelses og tilstands GPS, eller også har vi skruet radikalt ned for den.

Som en konsekvens af at lukke ned for kroppens subtile sprog, ignoreres kroppens fysiske signaler ofte. Derved er vi ikke i stand til at tage forholdsregler og ansvar i tide på vores nu fysiske symptomer på ubehag. Hvis f.eks. nakkesmerterne er vedholdende, mavesmerter ikke går over af sig selv, trætheden er længerevarende, temperamentet er anderledes eller humøret daler.

picture bodymindconnection5

Via en fornyet bevidsthed omkring hjernens, sindet og kroppens funktioner og interaktioner, kan vi nu anvende alle de ovennævnte egenskaber, som vi alle er udstyret med fra fødslen. Vi har blot `glemt´ hvordan vi via sindet lytter til kroppens sprog,  og hvordan vi styrker vores mentale muskel i vores maraton gennem livet.

Ud af den logiske sammenhæng og effekt mellem ovenstående begreber, vil den naturlige interesse for at anvende dem i praksis opstå helt naturligt, og ved at opleve de positive effekter, vil man hurtigt erkende de langt større evner til selvbestemmelse og kontrol over egen livssituation og ydermere opleve sin personlige vækst i progression Dette vil erfares i arbejdsrelationer som i private relationer.

Det er helt afgørende, at uden praksis ingen effekt. Mindfulness forbliver derved blot tomme og abstrakte ideer, der lyder som en god ide. Det er altså ikke muligt at blot læse og ‘intellektualisere’ sig til Mindfulness. Derfor er det altafgørende, at vi tilegner os en praksis med at sætte tid af til at være bevidst nærværende overfor vores indre psykiske liv og forøgelse og styrkelse af vor bevidsthed – og derved vort liv.

Kursets varighed

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, Mindfulness i formel praksis og i videnskabelig kontekst.

Kurset strækker sig over 6 dage, via 24 intensive moduler, 6 timer pr. dag.

Pris

6 dage i alt (36 undervisnings timer)
Kursuspris: 16.900 kr. ekskl. moms pr.deltager

Maks 20 deltagere

Typisk vil modulerne udføres med 1 ugers interval, da det tillærte integreres, erfares og opleves i de mellemliggende perioder.

Kursus tilbydes åbent 2 gange årligt i individuelt erhvervsregi á højest 5 hold.

Kontakt os for et uforpligtende afklarende møde.

Kontakt Life & Leadership