Natur retreat
på Badehotellet Klitgården ved Henne Strand i Jylland
Et paradis ved Vesterhavet med Undervisning, hygge, nostalgi og wellness

Fra foråret 2020 inviteres du til vores Mindfulness & velvære retreat

 

Hvorfor skulle du som virksomhed beslutte at afholde et Mindfulness seminar for dine medarbejdere fx på Badehotellet i Jylland?

Fordi du er opmærksom på dine medarbejderes velvære og effektivitet. Desuden ved du også at Mindfulness er videnskabelig dokumenteret og 15 minutter hver dag giver bedre resultater på bundlinjen. Kontakt os venligst med henblik på videre dialog omkring et seminar eller kursus for dine medarbejdere. Sammen finder vi ud af hvilken destination er bedst for jer og af hvilken varighed. Vi afholder også kurser og seminarer på destinationer som er udpeget af jer. Kontakt os her eller ring på 60 74 07 57.

Retreat i Jylland på Badehotellet Klitgaarden

Dette retreat er til dig og jer, der ønsker at kickstarte og fastholde en styrket livsstil via effektive metoder til afstresning, styrkelse af energi, øget selvudvikling og velvære og en meningsfuld strategi til at blive klogere på dig selv via bevidste valg og derved bevidst påvirke bundlinjen i den meget mere positive retning. Du og dine medarbejdere kommer til at yde mere i kraft af at den originale Mindfulness kommer til at frigive meget mere energi.

Forslag til indholdet af jeres undervisning:

MODUL 1

Forstå din stress
Kend dine stresstriggere

I en tid med konstante nye udfordringer, hvor forandringer er normen er det helt afgørende at kende sig selv i dybden for at undgå at blive væltet omkuld både af stress og af nye udfordringer. Stress kan stamme fra forskellige livsområder. Uanset, hvilket livsområde stressen primært kommer fra påvirker den alle andre områder i livet, naturligvis også arbejdsområdet.

Derfra åbnes for optimering af den enkelte medarbejdes unikke indre ressourcer. Dette via styrket evne til at finde indre ro, (tanke og følelsesregulering) skabe større fokus, styrket innovation og derfra opleve styrket arbejdsglæde, iderighed og handlekraft.

Alle deltagere vil modtage nedenstående undervisning:

MODUL 2

Få indsigt i dig selv og styrk dine kompetencer

Drømmer du om at bryde med dine triggere og auto-mekanismer fra gamle mønstre og udtjente overbevisninger, fortrængninger og hæmninger? På anden del af forløbet får du værktøjer til at styrke din personlig power gennem krop og sind. Du oplever at finde ind til din autentiske væren og stemme. På modulet finder vi frem til, hvad personlig power, autenticitet og gennemslagskraft er og hvordan vi hver især kan udleve og udtrykke den med værdighed og integritet. Resultatet er, at du opnår klarhed, indre harmoni og frihed.

Modul 2 vil også styrke færdigheder til at opnå og bevare indre ro, saglighed og det fulde overblik i situationer, hvor du ellers ville være i oplevelsen af at være presset, grundet indre eller ydre omstændigheder. Der læres også at anvende psykomentale teknikker, som ruster den enkelte til at takle nye og overraskende situationer via en professionel, autentisk og værdig måde. Dette vil åbne og styrke deres naturlige innovations og gennemslagskraft, både ved den daglige arbejdsgang og samarbejde, ved møder, under præsentationer og i kontakt med kunder.

MODUL 3

Sæt dine styrker i spil

Hvad er dine personlige styrker? hvad motiverer og fremmer dig og hvad bremser dig når du står i udfordrende situationer? Du får viden omkring hvor personlige og individuelle vore kreativitets- og reaktionsmønstre er også i pressede situationer. Desuden bliver der formidlet viden om, hvordan hjerne og krop altid spiller sammen, oftest ubevidst for os. Vi arbejder desuden med styrkelse af konkrete teknikker til at være i og vi lærer at håndtere nye udfordrende situationer. Ved at få kontakt til dine kraftfulde sider og direkte opleve en sund indre og ydre balance kan du udnytte dit fulde potentiale via personlig autensitet i respekt for dig selv og dine omgivelser.

Du får desuden redskaber til at kunne integrere din styrkede kontakt til dig selv, så du kan fremme de lærte teknikker og redskaber på en helhedsorienteret og struktureret måde fremadrettet. Vi arbejder ud fra din styrkede indre ro i sind og krop.

Hvad indebærer forløbet i korte træk og på den lange bane?

Integrering af original Mindfuldness praksis som en faktor i virksomhedens regi indebærer for den enkelte medarbejder:

 • Stressforståelse
 • Evne til stress eliminering
 • Styrket indre trivsel og balance
 • Stærkere mentalt og fysisk helbred
 • Styrket adgang til egne personlige ressourcer
 • Øget fokus og innovativ tankegang
 • Styrket selvforståelse og selvindsigt
 • Styrket selvregulering og adfærd

For virksomheden betyder dette et grundlæggende styrket arbejdsmiljø, højere produktivitet, en medarbejderstab med styrket fysisk og mentalt helbred, forøget energi, innovation, arbejdsgejst og færre sygedage.

Du er i professionelle hænder – 25 års erfaring

Du kommer igennem alle grundstenene i original Mindfulness. Retræten er et trygt og roligt forløb, hvor du personligt guides hele vejen. Du er gennem hele forløbet i professionelle hænder og trygge omgivelser. Din Mindfulness lærer er uddannet i original Mindfulness og har 25 års erfaring med original Mindfulness og Yoga.

Varighed af opholdet på Klitgaarden

6 dages seminar (48 undervisningslektioner)

Pris

Kontakt os venligst for et individuelt tilbud. Vi arrangerer gerne jeres transport og planlægger opholdet. Ring og få en uforpligtende samtale om mulighederne på 60 74 07 57 eller skriv til os pr. mail.

 

Send os en mail ved tilmeldning https://www.lifeandleadership.dk/kontakt/

Smuk indlogering på Klitgaarden

Badehotellet Klitgården er fra 1937 og står idag nyrenoveret i det smukke danske sommerlandskab med en indretning, der blender det nostalgiske med det moderne. Stedet – som vi har helt for os selv – tilbyder blandt andet Mindfulness og Yoga sal, sauna, dampbad, udendørs hot tup, træningsfaciliteter, uden- og indendørs helse, velvære behandlingsfaciliteter og en fantastisk omkringliggende natur, der inviterer til naturwellness hvor fordybelse og indre ro kan finde sted.

Badehotellet ligger som en oase i det åbne landskab med smuk natur, højt til himlen, god jordforbindelse og 500 meter til skønne Henne Strand. Du kan vælge enten et enkeltværelse eller at bo to sammen. Der er 16 hyggelige værelser med eget bad og toilet. Stedet tilbyder både en idyllisk spisestue, kæmpe spisekøkken, et stort fællesrum, en pejsestue, en original ”whisky stue” og ikke mindre en 6 dejlige teresser du kan slappe af på.

Forløbet indeholder:

 • 6 dages (48 timers) Mindfulnes undervisning, faclitering og praksis
 • Forplejning (morgenmad, frokost og aftensmad)
 • 150 siders Mindfulness kompendium – vejledning i videre selvpraktisering
 • En helhedsorienteret forståelse af stress også på neurologisk niveau
 • Forståelse og anvendelse af kroppens naturlige antistress funktioner
 • Læring i at forebygge den skadelige stress
 • At kunne spotte kroppens fysiske stress advarselssignaler i tide
 • At spotte psykiske og mentale røde flag – stress triggere
 • Vejledning i at leve et stressfrit liv i praksis
 • Vejledning i positiv selvregulering (tanker, følelser og adfærd) frem for stressende selvkontrol
 • ”Hands On” effektfulde øvelser, teknikker og praksis
 • Fri Spa adgang 
 • Mulighed for tilvalg af helbredsstyrkende behandlinger – akupunktur, akupressur, zoneterapi
 • Mulighed for tilvalg af velvære- og beauty behandlinger

 

Helheden bibringer effekten

Original Mindfulness er bioenergetisk praksis, der har fundament i åndedræts forståelse og terapi. Her aktiveres kroppens selvhelbredende evne til både at heale vor psyke og vor fysik. Denne effekt åbnes via vor bevidste åndedræts beroligende og afbalancerende virkning på vort parasympatiske nervesystem. Netop derfor er den originale Mindfulnes meget virksomt til at løsne fortidens fysiske spændinger indefra og du oplever herved at der frigøres en masse før tilbageholdt energi. Du bliver bevidst omkring hvordan dine tanker og følelser oftest skabt i din fortid, oftest styrer dig i din nutid. Denne indre koncentration, bevidsthed og fokus bringer din styrkede opmærksomhed ind i din dagligdag og dine daglige handlinger. Derfor kan du transformere din auto tænkning, føling, valg og reaktioner ud i din menneskelige eksistens.

 

 

Den dybere effekt

Via den originale trinvise Mindfulness praksis evner du stille og roligt egenhændigt at rumme og slippe hæmmende tanker og følelser fra fortiden, så du kan opleve verdenen i NU´et, via et rent, bevidst og langt større oplevelsesperspektiv. Ved oplevelsen af at vi faktisk via Mindfulness kan påvirke vort indre psyko-fysiologiske system til balance bliver vi naturligt både centrerede og afspændte.

Herfra arbejder vi videre ind i de næst originale Mindfulness meditationsformer, som er Compassion og indsigtsmeditation, hvor vi nu evner at hente de dybere, før fortrænge følelsesaspekter frem fra underbevidstheden.

At slappe reelt af, både i og udenfor din meditation, og derved opleve dyp indre ro er ikke noget du kan beordre eller presse dig selv til. Dyb ro opleves når vort para-sympatiske nervesystem er i ro. Udelukkende helheden i din Mindfulness praksis bibringer den afgørende beroligende, frigivende og indsigtsgivende effekt.

Selv-kærlighed & Selv-medfølelse

Self-compassion giver os lov til at holde os selv med både kærlighed, medfølelse og selvrespekt. Original Mindfulness er med til at opløse dine mørke skygger, så du kan opnå den fulde selv-compassion. Disse mørke skygger er vore dybt underbevidste kerneoverbevisninger omkring os selv og andre, der styrer en langt større del af både vort følelsesliv og vort ydre liv end vi er klar over. i opnå selv-compassion ved at være bevidste om vore ubevidste regler omkring os selv og andre, og vore automatiserede tanker, følelser, re-aktioner og projektioner derfra. Det at forløse os selv er det absolut mest selv-kærlige vi kan gøre og derved også det mest kærlige vi kan gøre overfor andre.

Kærlighed & medfølelse med omverdenen

Fra dette hjertefundament (selv-compassion) kan vi naturligt relatere til vores omverden via kærlig medfølelse til vores medmennesker.
Herfra kan vi møde os selv, og andre, i et fundament af følelsesmæssig indsigt, forståelse og stabilitet via selvforståelse og evnen til den reelle dybere følelsesregulering. Barrieren for denne afgørende oplevelse i og af os selv er desværre særlig høj i Vesten. Dette grundet en manglende indsigt i en naturlig tilgang til belysning af vor ubevidste og underbevidste sind.

Ønsker du at flytte dig mentalt – må du øge din bevidsthed!

Ved at tænke os til og bruge vor viljestyrke til at skifte tankebaner, følelser, nye og styrkede indre tilstande, stemninger, beslutninger og re-aktioner, sker der ingen blivende forandring. Her vil vi vedblivende køre rundt i den samme mentale og psykologiske cyklus. Dette er en cyklus der vil gentages uendeligt hver gang vi af livet, bliver trigget på vore ubevidste skygger. Vores ofte ubevidste mentale strukturer og de ubevidste auto-mekanismer, der er bundet dertil, er jo netop vort benspænd for vor styrkede selvindsigt. Vi må øge vor bevidsthed for at kunne løfte vort sinds evne til en blivende styrket tanke, følelses-, stemnings-, beslutnings- og reaktionsmæssig færdighed og evne. At bare tænke positive/opadgående tanker giver dig ingen reel kontakt til dine blinde vikler og de skygger der reelt styrer dig fra underbevidstheden. Husk på, at din underbevidsthed er mange gange stærkere end din almindelige bevidsthed. 

 

 

At være bevidst om dine følelser og evne at rumme dem er den største healing

Når du mediterer via Mindfulness strategien, forøges denne følelsesmæssige bevidsthed igennem selvmedfølelse (selv-compassion), derigennem møder dig selv med følelsesmæssig rummelighed og accept af det de bibringer i dig uden at ubevidst auto-reagere på dette. Tilgangen fører dig til dybe frigivende tilstande af meditation, via en reel oplevelse af forening af sind, krop og ånd.

Derfra skaber et indre frirum, så livsglæde, reel taknemmelighed og autentisk nærvær automatisk bliver en langt mere fundamental og blivende indre tilstand. Dét er at leve som et følelsesmæssigt frit og kraftfuldt menneske. så du kan stå stærkere i livet og opleve at kunne at tackle hverdagen med alle dens store og små udfordringer via en indre styrket og harmonisk kerne. Gennem de oprindelige transformerende Mindfulness meditationsformer vil du lære at naturligt tage din indre kraft hjem og naturligt favne dig selv som et heltmenneske. Sådan kan du kommer du i forbindelse med, og frigiver din egen skaberkraft.

 

 

Den praktiske tilgang under opholdet vil indeholde følgende elementer:

 • Refleksionsøvelser i forhold til praksis, erfaring og videre fremgang
 • Bevidstheds øvelser: lær at observere dit sind 
 • Meditationspraksis: Åndedrætsbevidsthed og fokusering 
 • Selv-nærvær via egenkærlighed, 
 • Selvcompassion 
 • Mindfulness øvelser: Opnå indre afspænding ro og harmoni
 • Yoga øvelser: forstå kroppens sprog og fortælling ved det bevidste nærvær

Det vil du tage med hjem:

 • Evnen til at slippe, og forståelse for hvorfor du, oftest i automatiseret ubevidsthed, har tanker, følelser, vaner og adfærdsmønstre fra din fortid, der stresser og hæmmer dig, og ikke er befordrende for dig i din nutid.
 • Adgang til at give slip på hvad sindet undertrykker og derved evnen tit at frigive hvad sind og krop ellers udtrykker som stress, psykisk sårbarhed, smerte og sygdom.
 • Et autentisk nærvær og indre ro
 • En helt ny stærk og klar oplevelse af både dit sind og sin krop
 • Adgang til reelt klarhed, fordybelse og til stadighed styrket selvindsigt
 • Kontakt til din din indre ro og styrke
 • En ny dyb forbindelse med dig selv
 • En ny følelse af sund følelsesmæssige robusthed
 • Forståelse for og evne til den autentiske indre og ydre egen omsorg og selv-kærlighed
 • En reel kickstart til et styrket helbred

 

 

 

Tilmelding: pr. mail eller ring til os på 60740757