Helhedorienteret Mindfulness styrker den moderne ledelse & HR ledelse

4 ugers intensivt HR- & ledelsesforløb

Kurset henvender sig endvidere til firmaets Mindfulness Ambassadør.

Den vigtigste HR- og lederkompetence er evnen til at have en klar forståelse af den enkelte medarbejderens eventuelle stressniveau. Derudover er den neutrale og rummende opmærksomhed afgørende. At være nærværende, opfangende og fuldt autentisk i enhver medarbejdersituation.

Mindfulness for den moderne HR og generelle ledelse løfter sløret for, i hvor høj grad vi er slaver af forældede antagelser grundet manglende alment menneskelig indsigt. Hvorvidt vi anvender et forældet mindset til løsning til nye udfordringer. Kort sagt hvordan vi eventuelt oplever, opererer og forvalter virksomhedens medarbejderes taktiske, etiske og eksistentielle udfordringer ud fra en virkelighed, der blot eksisterer via fortidens forældede tilgang og erfaringer.

Den moderne HR ledelse er optaget af at have at gøre med mentale og følelsesmæssige forhold både i og imellem mennesker. Dette vil opleves og udleves via udfordringer imellem kollegaer og imellem medarbejdere og ledelse. Den moderne HR leder skal kunne navigerer i alment menneskelige udfordringer som blandt andet: Medarbejderens kontrolbehov og autenticitet udfordringer, usikkerhed om egen karriere eller/og talent, magtmisbrug og afmagt, udfordringer med job og privatlivs-balancen. Den moderne HR leder er groundet i en emotionel intelligens der omhandler det eksistentielle omdrejningspunkt. – Den mentale og følelsesmæssige indsigt.

Ved styrkelse af følelsesmæssig intellekt er både indbefattet en følelsesmæssig indsigt i – og forståelse for andre og deres ståsted – den sociale og følelsesmæssige Intelligens (EQ).

EQ er selvindsigt, selvforståelse og selvregulering – ledende til indlevelse og inydsigt i andres menneskelige ståsted og præferencer. En naturlig kobling fra en stærk EQ (Emotinel Intelligens), er udfoldelse af SQ (Social Intelligens). Disse styrker bevirker et bevidsthedsniveau og en indlevelsesevne der flytter bjerge:

Uge 1 – Modul 1.2.3.4

Bevidsthedsområde 1:

Selvbevidsthed og selvforståelse (Selvindsigt) 

 • Stresseliminering
 • Kendskab til egne følelser og deres indvirkning på selvet
 • Kendskab til egne stærke og mindre stærke sider
 • Bevidst omkring egen selvværdi, behov og autentiske livsværdier
 • Mod til at stå ved sig selv, autentisk personlighed

Uge 2 – Modul 5.6.7.8.9
Bevidsthedsområde 2:

Selvregulering og selvtillid (Selvværdi)

 • Følelsesmæssig indsigt og adfærdsforståelse
 • Troværdighed, ærlighed og autenticitet
 • Ansvarlighed og proaktivitet
 • Tilpasningsevne – fleksibilitet
 • Åbenhed og nysgerrighed over for nytænkning

Uge 3 – Modul 10.11.12.13.14.15
Bevidsthedsområde 3:

Indføling og medfølelse  (Human bevidsthed/compassion) 

 • Medfølelse og empati
 • Løsningsorienteret forståelse for andre og andres perspektiver
 • Mentororienteret, motiverende og støttende i andres udvikling
 • Service, kvalitets og humanistisk fundamenteret
 • Innovationsorienteret, ser ressourser i menneskers forskellighed og tværfaglighed
 • Bevist om sociale ”spil”, roller og agendaer

Uge 4 – Modul 16.17.18.19.20.21

Bevidsthedsområde 4 :

Social kompetance og indlevelse (Social Indsigt)

 • Mentorrings rådgivende og lederskabsevner
 • Evne til positiv og ressourcegivende påvirkning og kommunikation
 • Evne til at håndtere udfordringer og konflikter
 • Katalysator for forandringer og styrkelser
 • Motivator for samarbejdsvilje – og evne
 • Inspirator og talerør for team-ånden

Opmærksomhed på egne ydre og indre forhold er en afgørende forudsætning for at forvalte egen HR ledende rolle i organisationen, dette via tilstedeværelse og kompetence. Netop dette forudsætningen for at opdage, hvornår du bliver selv-drevet (ego-optaget), magtdrevet og opgaveforført og mister autentisk kontakt til den eller dine medarbejdere der har brug for din indlevelse, støtte og medmenneskelige kompetence. Netop den styrkede opmærksomhed er kort sagt den evne, du har brug for, til at skelne mellem hvornår du drives af bekymringen for ikke at slå til ved at forføres af drømme om din mulige fremtidige succes, eller ved at re-agere på fortidens følelsesmæssige indlæring og styring, og hvornår du har opgaven der omhandler medarbejderen for øje, og handler indlevende rationelt, motiveret og nutidigt.

Personlig klarhed er forudsætningen for at kunne afkode både medarbejderens situation og behov, og imødekomme organisationens strategi og forventning.

Mindfulness for den moderne HR ledelse er en letfordøjelig og struktureret vej der motiverer til styrket  klarhed, handlekraft og innovation. Den helhedsorienterede Mindfulness tilgang leder til et opgør gamle overbevisninger, mental uklarhed og de ubevidste forsvarsmekanismer og autopiloter, som styrer også HR arbejdslivet for alt for mange af os. Tilgangen opfordrer og vejleder den moderne HR ledelse til at tage skridtet fra at være et ’human auto-doing’ til at blive et ’huma being’.”

Alle i organisationen finder styrke og anerkendelse i det frie udtryk, der kommer fra et menneske, som grundlæggende har indsigt i, og accepterer og rummer sig selv og dermed også er i stand til at acceptere og rumme andre.

At være god til relationer kræver selvindsigt. Uanset hvor rationel og populistisk en analyse vi iværksætter af individer eller grupper i fremskridtets og vækstens interesse, når vi ikke langt uden at være i stand til at have den dybere indsigt i, hvor de er, og vide, hvordan vi selv opfattes af, og påvirker vore medarbejdere og kollegaer.

Kurset strækker sig over 4 uger via 4 intensive dage á 6 timer.

Pris

4 dage i alt (24 undervisnings timer)
Kursuspris: 14.900 kr. ekskl. moms pr.deltager

Maks 20 deltagere pr. hold

Typisk vil modulerne udføres med 1 ugers interval, da det tillærte skal integreres, erfares og opleves i de mellemliggende perioder.

Kursets form
Kurset er intensivt og foregår via 4 dages undervisning (4 mødegange af 6 undervisningstimer)

Planlægning tilpasses firmaets tidsplan

Lokation: i egen virksomhed

Imellem mødegangene vil du kunne kontakte din instruktør og søge råd og vejledning i forhold til eventuelle problematikker og spørgsmål, der måtte opstå undervejs.

Du skal forvente at afsætte ca. 15-20 minutter dagligt til formelt hjemmearbejde, da der er direkte sammenhæng mellem din indsats, effekt og erfaring med stoffet.

Kursus tilbydes 2 gange af højest 5 hold årligt i individuelt erhvervsregi.

Kontakt os for et uforpligtende og afklarende møde.