Unique-MindMentor
Teacher Training 2020 
Oprindelig Mindfulness Uddannelsen

For mange er det overraskende at Mindfulness er langt mere og andet end stærke redskaber til forebyggelse og opløsning af stress, angst og depressionstilstande. Mindfulness er en transpersonlig psykologi. (Den østlige psykologi). Denne tilgang rækker langt dybere i vor selvforståelse og selvindsigt end vor normative vestlige tilgang til vort sind. Mindfulness er oprindeligt en vej til selvterapi og selvrealisering.

 

 

Unique-MindMentor uddannelsen er det langsigtede og autentiske Mindfulnes  koncept. En strategi til effektiv følelsesmæssig og byrdemæssig stresseliminering og forebyggelse.

Denne originale tilgang til Mindfulness – og derved den dybere tilgang til os selv, og vor verden, vil medføre et reelt og solidt fundament for den enkelte, til åbning og forankring i egen essens, hvorfra det både indre og ydre livsstyrkende, helhedsgivende og glædesfyldte perspektiv udfolder sig. Dette bliver via uddannelsens forløb udslagsgivende og erfaret, via egen oplevelse og  indsigt, både personligt, relationsmæssigt, og naturligvis Mindfulness fagligt.

Indre selvomsorg og selvindsigt ses og anvendes som vejen og åbning til din helt unikke og stærke essens, hvor selvforståelse, følelsesmæssig forløsning og derfra indre styrkelse og fornyet energi udfolder sig. Dette er selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres, og den støttende transformation af det indre som ydre univers i fornyet udfoldelse.

Uddannelsens Strategi & Helhedsperspektiv

Uddannelsen i oprindelig Mindfulness strategi og helhed er for dig der oplever et dybt ja til at gå den helstøbte og autentiske vej i Mindfulness tilgangen. Dette ved tilgang via østens dybdepsykologi – hvad vi i vesten tiltaler som skygge, indre barn, ubevidst projektion, den universelle lov omkring ”genspejling og helhed” og fra dette klare ja, blive Mindfulness instruktøren der videre formidler den oprindelige tilgang til Mindfulness, både i praksis og i livet, via en nærværende, medfølende, hjerteligt og autentisk tillidsfuld form.

Uddannelsen bygger på de fulde og oprindelige Mindfulness strategier og tilgange, tilegnet via 25 års studier og egen praksis via den oprindelige Mindfulness tilgang, ved undervisning af og studier fra kilden til Mindfulness – Theravadiske Munke i Nordthailand.

Det er væsenligt her at understrege at der er skarp opdeling imellem Mindfulness og Buddhisme  – Mindfulness er den Østlige psykologi – den fulde psyko-neuro-biologiske forståelse af sindet og kroppen. Denne ligger til grund for det videre studie af Buddhismen.

Uddannelsens Kvalitet & Etik

Via anvendelse af udelukkende oprindelige kilder og autentisk læringsmateriale, opfylder vor Mindfulness uddannelse de højeste standarder, for både etik og respekt, for de fulde og originale Mindfulness og Yoga aspekter, og omfattende kvalitets krav dertil, via forfattet undervisnings materiale, og formidling.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

Varighed 14 måneder

28 fulde undervisnings dage. Derudover inklusive 2×2 dages Stilheds Retreat

Fuld oprindelig Mindfulness undervisningsprojekt manual – 500 sider.

Skriftlige opgaver for hvert fjerde afsluttede modul – Med støtte.

I alt minimum 268 timers undervisning over minimum 28 dage. Dog er timerne inklusive stilheds Retreat.

Uddannelsens Moduler i 2020

 • Modul 1 & 2.

Modul 1. Lørdag 26 og søndag 27 Januar kl. 9.30 – 16.00

Modul 2. Lørdag 23 og søndag 24 Febuar kl. 9.30 – 16.00

Modul 1 og 2 vil indføre dig i forståelsen – og tilgangen til det fulde omfang af Mindfulness fundamentet. Herved får du den personlige forståelse,  oplevelsen og en gryende erfaring  med hvad den originale integrering af Mindfulness strategiens, som en personlig praksis, og en dynamisk støttende, åbnende og helhedsgivende vej, til indre harmoni og styrket livsglæde og livskapacitet.

 • Modul 3. Lørdag 23 og søndag 24 Marts kl. 9.30 – 16.00

 Åndedrætsbevidsthed – Indre Ro. Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v.
Herfra videre til den dybere forståelse af, og oplevelse af reel afstresning af både krop og sind, der ved den videre mindfulness træning, vil medføre oplevelsen af tillid til eget beroligelses system (vagus nerve systemet),- bevirket af åndedræts bevidsthed. Herfra vil den meditative og daglige åndedrætsbevidsthed føre til opløsning af ængstelse og angst og depressions tilstande – Dette både kropsligt og følelsesmæssigt (psyko-somatisk).

 • Modul 4. Lørdag 27 og søndag 28 April kl. 9.30 – 16.00

Mindful Ernæring & Bio-Psykologi
Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v.

Herfra videre til den dybere forståelse for og oplevelse af kroppens biologi, og den intime sammenhængen imellem vor ernæring – og vor krops og sindstilstand

 • Modul 5. Lørdag 25 og søndag 26 Maj kl. 9.30 – 16.00

Heartfulness – Wholefulness

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v.

Herfra videre til den dybere åbning for hjertets kvaliteter til selvforståelse og transformation via egenomsorg – og derfra færdigheden i  via videregivelse til andre; empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), compassion (omsorg) mm.

 • Modul 6. Lørdag 29 og søndag 30 Juni kl. 9.30 – 16.00

Fuld forståelse af autopiloten – og opløsning af denne
Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v. Herfra videre til den dybere forståelse og oplevelse af kroppens naturlige oplevelses-forbindelse med sindet – via tanker, følelser, sindstilstande, indre kropstilstande og re-aktioner. Dette både via bevidsthed og ubevidsthed (autopilot).

 • Modul 7  Lørdag 27 og søndag 28 Juli kl. 9.30 – 16.00

Ego Versus Essens

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v. Herfra fuld indsigt i– plus dybere forståelse af, og kontakt med egen-natur via styrket selv-kærlighed og selv-medfølelse. Herfra forstår og erfarer vi med sindsro både vor ulykkelige ego og vor stærke essens.

 • Modul 8.  Lørdag 24 og søndag 25 August kl. 9.30 – 16.00

Mindful Yoga – Terapeutisk Yoga
Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v.

Herfra videre til den dybere forståelse af helhed og personlig vækst, via chakra systemet, og oplevelsen af den nærværs-bringende, terapeutiske og helsebringende værdi af Mindful yoga.

 • Modul 9.  Lørdag 28 og søndag 29 September kl. 9.30 – 16.00

Meta Bevidsthed – Nærvær med os selv & andre

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v.
Herfra videre til den den endnu dybere forståelse for, og oplevelsen af meta-bevidstheden (selvforståelses, selvindsigts og visdoms-bevidstheden).

 • Modul 10.  Lørdag 26 og søndag 27 Oktober kl. 9.30 – 16.00

Skygger, Triggere & Dybere Livssmerter ( Grå & Sorte Livsskygger)

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v. Herfra videre til den dybere forståelse af,  og tilgang til den dybere adgang til indsigt i, og arbejdet med, mekanismerne bag egne (og andres), bevidste og ubevidste (skygger) livssmerter.

 • Modul 11.  Lørdag 23 og søndag 24 November kl. 9.30 – 16.00

Oplevelsen af egen-glæde & egen-styrke 
Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v. Herfra videre til oplevelsen af, og erfaringen med lyset på dine skygger, transformerer ubevidst frygt – til troen på, og oplevelsen af, din egen indre unikke essens-styrke, selvglæde, værdighed og hjertelighed.

 • Modul 12.  Lørdag 14 og søndag 15 December kl. 9.30 – 16.00.

Egen-bevidsthed

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v.

Herfra videre til Livsvækst i praksis: Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi, til oplevelse af indre egenbevidsthed førende til indre kreative processer, og en egen plus livsbevidsthed der styrker din indre og ydre kreative adfærd. Du opdager og anderkender at du har dit unikke bidrag til verde . Du oplever at stå stærkt i dig selv, og være i en spiral af større ressourcer, via balance, klarhed, glæde – en ny vej i livet, hvor dine nu oplyste skygger, er din unikke gave !

 • Modul 13 Lørdag 26 og søndag 27 Januar 2020 kl. 9.30 – 16.00.

Mindfulness, neurofysiologi & kroppens fysiologi

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v. Herfra videre til den større intellektuelle viden, forskning og videnskab omkring Mindfulness, og den mindfulde praksis påvirkning af både hele vort hjernemæssige neurologiske system – og organsystem, til homeostase (sundhed via indre mental og biologisk balance).

 • Modul 14. Lørdag 23 og søndag 24 Februar 2020 kl. 9.30 – 16.00.

Mindful kommunikation

Grundlæggende teori, fordybelse og tilgang til sindets og kroppens afspænding og harmoni, via praksistræning af oprindelig mindfulness meditationer, mindful yoga m.v. Herfra videre til den større forståelse af vor bevidste og ubevidste (indre styrende selvmonolog) selv-kommunikation. Vi forstår og oplever vor kommunikation som ydersiden af vor personlige grænseflade, hvor vi ”afleverer”  vore indre oplevelser, (og projektioner ) – vore helt egne fortolkninger af vor indre og ydre verden – Nu via styrket bevidst klarhed, og  derved tydelig indsigtsfuld sproglighed – dette styrker og højner vor selv-kommunikation, og vor kommunikation med vor omverden.

Konkrete Mindfulness tilgange og øvelser

Udover den mindfulde psykologi, vil konkrete tilgange og øvelser der trænes og selv-trænes på – og til videreformidling via uddannelsen være bl.a. Beroligelse af  vort indre system. Shamati – Åndedrætsmeditation, åndedrætsobservation og åndedrætsbevidsthed.

Hjertemeditationer, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse, omsorg etc.).
Mudita (indlevende hjerte og essens glæde, stolthed og taknemmelighed).

Forskellige teknikker indenfor fokuseret Mindfulness , åben iagttagelse/åbent  udtømmende nærvær, mindful yoga, yoga nidra, walking meditation, mindful movements, og natur meditation.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egen praktisering imellem modulerne for at forankre, fordybe og personligt erfare selve den støttende transformation via Mindfulness vejen. Indstillingen og oplevelsen vil udfoldes som en integreret værens-kompetence i studenten, som senere udfolder sig i egen undervisning; at gå – erfare, og udleve vejen selv.

(Copyright Jeanne Torres – Oprindelig Mindfulness. Kbh. 2019)